Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 23. 8. do 30. 8. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 8. 2020
21. neděle v mezidobí
10.30za Arnošta Kotoučka, dvoje rodiče a sestru a duše v očistci
PONDĚLÍ
24. 8. 2020
svátek sv. Bartoloměje apoštola
18.00za zemřelého P. Františka Janhubu, Jarmilu Janhubovou, syna Jaroslava, rodinu Beranovu, Janhubovu a duše v očistci
ÚTERÝ
25. 8. 2020
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
STŘEDA
26. 8. 2020
ct. Martin Středa
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
27. 8. 2020
sv. Monika
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, za dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
PÁTEK
28. 8. 2020
sv. Augustin
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
29. 8. 2020
umučení sv. Jana Křtitele
18.00s nedělní platností
za Jiřího Jiráčka, otce a vnoučka Maxíčka
NEDĚLE
30. 8. 2020
22. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou rodinu Čechovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 23. 8. do 30. 8. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 8. 2020
21. neděle v mezidobí
7.30za Věrku Svobodovou a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
PONDĚLÍ
24. 8. 2020
Svátek sv. Bartoloměje apoštola
  
ÚTERÝ
25. 8. 2020
  
STŘEDA
26. 8. 2020
Ct. Martin Středa*
18.00za Boží ochranu a pomoc a vlastní úmysl
ČTVRTEK
27. 8. 2020
sv. Monika
  
PÁTEK
28. 8. 2020
sv. Augustin
18.00za zemřelou paní Hrbáčkovou
SOBOTA
29. 8. 2020
Umučení sv. Jana Křtitele
7.30za Josefa Bártu, celou živou rodinu a duše v očistci
10.30s ROZLOUČENÍM sp. Karlem Helem z Meziříčka
NEDĚLE
30. 8. 2020
22. neděle v mezidobí (s prosbou o pomoc v následujícím školním roce)
7.30za rodinu Fidlerovu, Kvapilovi a za duše v očistci
9.00Na poděkování za 24 let manželství s prosbou o ochranu všech manželství naší farnosti
  • *Ve středu to bude 375 let, kdy se Brno ubránilo Švédům. Proto si v tento den připomínáme jezuitského kněze, ctihodného Martina Středu, který k tomu výrazně přispěl povzbuzováním k důvěře v Boží pomoc na přímluvu Panny Marie.
  • O pomoc v následujícím školním roce budeme prosit příští neděli s dětmi, učiteli a vychovateli a (zvláště na devété) bude zahájena celoroční nedělní hra pro děti, nazvaná Boží království je mezi námi.
  • Ministrantům a vám, jejich rodičům, připomínáme, že od září opět budou každou 1. sobotu v měsíci ministrantské schůzky.
  • Pokud některé dítě nedostalo přihlášku do náboženství, může si ji vzít vzadu na stolečku, nebo ve škole.
  • V pátek jste zvaní po mši svaté na farní dvůr ke společnému ohni na přelomu prázdnin a školního roku. Jídlo si vezměte svoje.
  • Farní den, připomínáme, bude 20. září. Je to příležitost k rozvíjení vztahů v našem společenství.
  • Začít se připravovat ke svátosti biřmování – a tak k završení křesťanské iniciace – vás znovu zveme od letošního podzimu. Hlásit se můžete vy, kteří do konce roku 2021 budeme mít alespoň 15 let, někdy je však lepší věk starší. Další biřmování, předpokládáme, bude po dalších 3 nebo 4 letech. Hlaste se do pátku 11. září, kdy bude setkání vás všech. Zároveň zveme vás, kteří byste chtěli na přípravě aktivně pomoci, zvláště vás, kteří jste byli biřmováni naposledy či vás, kmotry. Setkání pomocníků bude v pátek 18. září.