Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 23. 6. do 30. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 6. 2024
12. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
PONDĚLÍ
24. 6. 2024
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
18.00NA PODĚKOVÁNÍ ZA KNĚZE TÉTO FARNOSTI S PROSBOU, ABY JE BOŽÍ MILOST VEDLA KE SVATOSTI
ÚTERÝ
25. 6. 2024
(ct. Ivan)
18.00za rodinu a její bolestnou cestu, aby jim Pán dal poznat svou pomoc a útěchu
STŘEDA
26. 6. 2024
(sv. Jan a Pavel)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
27. 6. 2024
(sv. Cyril Alexandrijský)
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, dvoje zemřelé rodiče a za duše v očistci
PÁTEK
28. 6. 2024
památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
29. 6. 2024
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze
17.45litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za živou a zemřelou rodinu a uzdravení v rodině a za duše v očistci
NEDĚLE
30. 6. 2024
13. neděle v mezidobí
10.30za dar zdraví a za zemřelou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 23. 6. do 30. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 6. 2024
12. neděle v mezidobí
7.30za Marii Bednářovou a živou rodinu Petrovu
9.00JASINOV
11.30za rodiče Nečasovy, manžela a syna Pavla (slouží Radek Jurnečka)
PONDĚLÍ
24. 6. 2024
Narození sv. Jana Křtitele
  
ÚTERÝ
25. 6. 2024
  
STŘEDA
26. 6. 2024
18.00za Marii, Albínku a Viléma Francovy, jejich syna a dceru
ČTVRTEK
27. 6. 2024
  
PÁTEK
28. 6. 2024
sv. Irenej
18.00Vigilie slavnosti SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze, vedená zvláště pro mládež, nejen připravující se na biřmování za Martu a Aloise Poláčkovy a rodinu Rozsývalovu a za Milana a Jaroslava Poláčkovy
SOBOTA
29. 6. 2024
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze
7.30za všechny zemřelé z rodiny Krchňákovy
11.00se SVATBOU Jakuba Forgáče s Adélou Krönerovou
17.00KOCHOV na místní úmysly
NEDĚLE
30. 6. 2024
13. neděle v mezidobí
7.30za Josefa Hejla, sestru Miladu, rodiče a všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • K akcím týdne ve středu po bohoslužbě (před sedmou hodinou) jste zvaní na společenství farních buněk.
  • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku a na internetu.
  • K pozdějším událostem: Na farní tábor pro děti jsou ještě volná místa, hlaste se, prosíme, co nejdřív.
  • Charitativní akce Kolo pro Afriku se připravuje, ale ještě hledáme spolupracovníky, kteří by byli ochotni se vystřídat na místě sběru. Také akci podpoříme modlitbou. Díky.
  • Dnes strávíme společný farní den. Oběd pro nás připraví ukrajinští hosté za dobrovolný příspěvek na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině. Po obědě bude rozhovor s Radkem Jurnečkou, pak bude čas, který chceme strávit spolu a s těmi, které jsme pozvali. Navečer bude možnost společné modlitby se zpěvy.