Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 23. 2. do 1. 3. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 2. 2020
7. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Krejčířovu, Kičovu a Jančíkovu
PONDĚLÍ
24. 2. 2020
sv. Modest
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, za dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
ÚTERÝ
25. 2. 2020
18.00za Julii Lucovou a Růženu Hejlovou
STŘEDA
26. 2. 2020
Popeleční středa
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
27. 2. 2020
Čtvrtek po Popeleční středě
18.00za zemřelé rodiče Lebišovy a celou rodinu
PÁTEK
28. 2. 2020
Pátek po Popeleční středě
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
29. 2. 2020
Sobota po Popeleční středě
17.30křížová cesta
18.00s nedělní platností
za manžele Pavelkovy a celou rodinu
NEDĚLE
1. 3. 2020
1. neděle postní
10.30za Štěpánku a Stanislava Širůčkovy, dceru Boženku a zetě Jindřicha
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Na Popeleční středu bude mše svatá v nemocniční kapli ve 14 hodin. Popelec se bude udílet také v sobotu a v neděli po mši svaté.
  • Křížové cesty budou po celý půst pravidelně vždy v pondělí a v sobotu před večerní mší svatou (o půl šesté). Modlitba svatého růžence v tyto dny nebude.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 23. 2. do 1. 3. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 2. 2020
7. neděle v mezidobí, sbírka svatopetrský haléř
7.30za všechny obyvatele farnosti
9.00za syna Petra, rodinu Ochranovu, Nečasovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
24. 2. 2020
  
ÚTERÝ
25. 2. 2020
  
STŘEDA
26. 2. 2020
Popeleční středa
18.00za Annu Nedělovu, sestru Annu, za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
ČTVRTEK
27. 2. 2020
Čtvrtek po Popeleční středě
  
PÁTEK
28. 2. 2020
Pátek po Popeleční středě
18.00na úmysly společenství přímluvné modlitby
SOBOTA
29. 2. 2020
Sobota po Popeleční středě
7.30za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Havlíkovu
10.00s ROZLOUČENÍM s pí. Wilmou Winklerovou z Letovic
NEDĚLE
1. 3. 2020
1. neděle postní
7.30za rodiče Prudilovy, Pavlíkovy a duše v očistci
9.00za Josefa Bártu, rodinu Fadrnou a duše v očistci
  • Ke společné modlitbě křížové cesty jsme zváni v sobotu v Klášteře v 17:30 a v neděli ve farním kostele v 18 hodin.