Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 23. 1. do 30. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 1. 2022
3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova
10.30za Boží pomoc a zdraví pro ctihodnou sestru Ráchel
PONDĚLÍ
24. 1. 2022
sv. František Saleský
18.00za rodiče Hejlovy, syny a zemřelé příbuzné
ÚTERÝ
25. 1. 2022
Svátek Obrácení svatého Pavla
18.00za Drahoslavu Pištělákovou a celou rodinu
STŘEDA
26. 1. 2022
sv. Timotej a Titus
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
27. 1. 2022
(sv. Anděla Mericiová)
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
PÁTEK
28. 1. 2022
sv. Tomáš Akvinský
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
29. 1. 2022
18.00s nedělní platností
za zemřelého bratra Severina a zemřelé spolubratry
NEDĚLE
30. 1. 2022
4. neděle v mezidobí
10.30za paní Olgu Česálkovou a celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 23. 1. do 30. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 1. 2022
3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova
7.30za naši větší lásku k Božímu slovu a praktický život z něj
9.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, Halvovu a Štulpovu
16.00Ekumenické odpoledne za smíření
PONDĚLÍ
24. 1. 2022
sv. František Saleský
  
ÚTERÝ
25. 1. 2022
Svátek Obrácení svatého Pavla
  
STŘEDA
26. 1. 2022
sv. Timotej a Titus
18.00za zemřelou maminku Marii Felcmanovou a za duše v očistci
ČTVRTEK
27. 1. 2022
  
PÁTEK
28. 1. 2022
sv. Tomáš Akvinský
18.00se začátkem přípravy na 1. svaté přijímání za Emila Holka, manželku, sestru a dvoje rodiče
SOBOTA
29. 1. 2022
7.30za dožitých 61 let života s prosbou o Boží pomoc
17.00KOCHOV na úmysl dárce
NEDĚLE
30. 1. 2022
4. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ,
9.00za paní Hejlovou (k 84 rokům života): Boží požehnání a zdraví
  • Jak jsme slíbili: vás, kteří jste se zapsali do synodních skupinek, ale i vás, kteří se ještě rozhodujete, zveme na PRVNÍ SETKÁNÍ V NEDĚLI 30. LEDNA V 15:30 NA FARU. Těšíme se, že si budeme moci vzájemně naslouchat, a tím se přiblížit k sobě navzájem i k Pánu.
  • Děkujeme osmi ochotným chlapům za včerejší práci při usazení nových trámů ve farní garáži! O. Jiří vám velmi děkuje za štědré vánoční i narozeninové dárky!
  • Dnešní přednáška o době Bílé hory a svědectví proběhnou kvůli teplotě ve farním sále, krátká ekumenická bohoslužba (cca v 17:15) následně bude v kostele.