Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 22. 9. do 29. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 9. 2019
25. neděle v mezidobí
10.30za rodiče Prchalovy, rodiče Vondálovy a zemřelé příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
23. 9. 2019
sv. Pio z Pietrelciny
18.00za nenarozené a nepokřtěné děti
ÚTERÝ
24. 9. 2019
sv. Gerard (Jaromír)
18.00za Františka Valouška, rodiče, příbuzné a duše v očistci
STŘEDA
25. 9. 2019
sv. Kleofáš
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
26. 9. 2019
sv. Kosma a Damián
18.00za malíře Daňka a celou rodinu
PÁTEK
27. 9. 2019
sv. Vincenc z Paula
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
28. 9. 2019
slavnost sv. Václava
18.00s nedělní platností
za naše společenství
NEDĚLE
29. 9. 2019
svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela / 26. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého P. Františka Janhubu, Jarmilu Janhubovou, syna Jaroslava, rodinu Beranovu a Janhubovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 22. 9. do 29. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 9. 2019
25. neděle v mezidobí (sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze)
7.30Bohumilu Čermákovu, manžela a dvoje rodiče (bude sloužit o. Alois)
9.00farníky (o. Alois)
PONDĚLÍ
23. 9. 2019
sv. Pio z Pietrelciny
  
ÚTERÝ
24. 9. 2019
sv. Gerard (Jaromír)
  
STŘEDA
25. 9. 2019
sv. Kleofáš
18.00(úmysl volný)
ČTVRTEK
26. 9. 2019
sv. Kosma a Damián
  
PÁTEK
27. 9. 2019
sv. Vincenc z Paula
15.00s ROZLOUČENÍM s p. Marií Pětovou
18.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu, Kudrnovu a duše v očistci
SOBOTA
28. 9. 2019
slavnost sv. Václava
10.00s ROZLOUČENÍM s p. Stanislavem Fáberou
(modlitba růžence za zemřelého od 9:30)
NEDĚLE
29. 9. 2019
26. neděle v mezidobí (svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela/ Den migrantů a uprchlíků)
7.30na poděkování za 90 roků života
9.00na poděkování za 88 roků života s prosbou o Boží požehnání, ochranu a sílu duchovní i tělesnou do dalších let, za zemřelého manžela Jana, rodiče Kolářovy a duše v očistci
  • Před začátkem poutní bohoslužby v klášterním kostele bude příležitost slavit svátost smíření.
  • Připomínáme, že na začátku října začnou manželské večery. Ještě jsou dvě místa volná. Více informací je na nástěnce, na internetu nebo u manželů Pavelcových.
  • Pro dnešek (neděli) připomínáme, že naše farní setkání začneme ve 14 hodin ve farním kostele, v 15 hodin budeme pokračovat na farním dvoře. Občerstvení můžete nosit před modlitbou na faru.