Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 22. 5. do 29. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 5. 2022
6. neděle velikonoční
10.30na poděkování Pánu Bohu za 57 let ministrantské služby s prosbou o zdraví a pomoc do dalších let
PONDĚLÍ
23. 5. 2022
sv. Jan Křtitel de Rossi
17.45májová pobožnost
18.00za Věru Svojanovskou a její rodinu
ÚTERÝ
24. 5. 2022
sv. Vincent Lerinský
18.00za Marii Vykydalovou a její rodiče
STŘEDA
25. 5. 2022
sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
26. 5. 2022
Slavnost Nanebevstoupení Páně
17.45májová pobožnost
18.00za živou a zemřelou rodinu Tománkovu, Portlovu a duše v očistci
PÁTEK
27. 5. 2022
sv. Augustin z Canterbury
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
28. 5. 2022
sv. Emil
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
29. 5. 2022
7. neděle velikonoční
10.30na poděkování za 37 let života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 22. 5. do 29. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 5. 2022
6. neděle velikonoční
7.30za rodiče Odehnalovy, Daňkovy, Josefa Wildmanna, Ludvíka Odehnala, Františku Kovářovou a všechny duše v očistci
9.00ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
PONDĚLÍ
23. 5. 2022
po 6. neděli velikonoční
  
ÚTERÝ
24. 5. 2022
po 6. neděli velikonoční (sv. Vincent Lerinský)
  
STŘEDA
25. 5. 2022
Nanebevstoupení Páně – vigilie
18.00za rodinu Prudilovu, Pavlíkovou, Peterkovu a Voldřichovu
ČTVRTEK
26. 5. 2022
Nanebevstoupení Páně
  
PÁTEK
27. 5. 2022
Po Nanebevstoupení Páně (sv. Augustin z Canterbury)
18.00za rodiče Poláčkovy, Rozsívalovy a za Milana Poláčka
SOBOTA
28. 5. 2022
Po Nanebevstoupení Páně
7.30za rodinu Řezníkovu, Pravcovu a Dvořákovu
17.00Kochov za rodinu Purketovu a Chaloupkovou a za duše v očistci
NEDĚLE
29. 5. 2022
7. neděle velikonoční
7.30za manžela, rodiče Pravcovy, Burgrovy a Prudkých
9.00s žehnáním elektronických médií ZA DOBROU SLUŽBU A VYUŽÍVÁNÍ SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
  • K devítidenní modlitbě za přijetí Ducha svatého jsme zvaní od tohoto pátku.
  • V sobotu mše svaté ve farním kostele ani v Kochově nebudou kvůli farní pouti.
  • Chvály?