Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 22. 3. do 29. 3. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 3. 2020
4. neděle postní
10.30bez účasti lidu za zemřelé Emílii a Františka Bočkovy a duše v očistci
PONDĚLÍ
23. 3. 2020
Pondělí po 4. neděli postní
18.00bez účasti lidu za zemřelého Josefa Pátečka a rodiče
ÚTERÝ
24. 3. 2020
Úterý po 4. neděli postní
18.00bez účasti lidu ve farním kostele za Josefa Sedláka a rodiče Kosmákovy
STŘEDA
25. 3. 2020
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
14.00mše svatá v nemocniční kapli - do odvolání výhradně pro pacienty nemocnice!!!
ČTVRTEK
26. 3. 2020
Čtvrtek po 4. neděli postní
18.00bez účasti lidu za zemřelého Vladimíra Luptovce, za živou a zemřelou rodinu Luptovcovu a Hordynskou, aby odpočívali v pokoji
PÁTEK
27. 3. 2020
Pátek po 4. neděli postní
14.00mše svatá v nemocniční kapli - do odvolání výhradně pro pacienty nemocnice!!!
SOBOTA
28. 3. 2020
(5. neděle postní)
18.00s nedělní platností a bez účasti lidu
na úmysl dárce
NEDĚLE
29. 3. 2020
5. neděle postní
10.30bez účasti lidu za Vlastimila Širůčka a celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 22. 3. do 29. 3. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 3. 2020
4. neděle postní - radostná
7.30bez účasti lidu za zemřelé rodiče Lukešovy, bratra Emila, rodiče Musilovy, Dokoupilovy, živé členy rodin a duše v očistci
9.00bez účasti lidu za všechny obyvatele farnosti
PONDĚLÍ
23. 3. 2020
Pondělí po 4. neděli postní
18.00bez účasti lidu za zastavení šíření koronaviru, uzdravení nemocných a za duše v očistci
ÚTERÝ
24. 3. 2020
Úterý po 4. neděli postní
  
STŘEDA
25. 3. 2020
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
18.00bez účasti lidu ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU A ZA NENAROZENÉ DĚTI
ČTVRTEK
26. 3. 2020
Čtvrtek po 4. neděli postní
14.00v užším kruhu s ROZLOUČENÍM s p. Josefem Portlem
PÁTEK
27. 3. 2020
Pátek po 4. neděli postní
17.30bez účasti lidu za rodinu Tenorovou, Hruškovi, Rajtšlégrovu, Bednářovu a duše v očistci
SOBOTA
28. 3. 2020
Sobota po 4. neděli postní
7.30bez účasti lidu na úmysl dárce
10.00v užším kruhu s ROZLOUČENÍM s pí. Jaroslavou Bavlnkovou
14.00v užším kruhu s ROZLOUČENÍM s p. Bořivojem Hoderem
NEDĚLE
29. 3. 2020
5. neděle postní
7.30bez účasti lidu za rodinu Fidlerovu, Kvapilovu a za duše v očistci
9.00bez účasti lidu za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Řezníkovou, Pravcovou, Šabrňákovu, Novákovu a duše v očistci
  • Nedělní a sváteční bohoslužby slavte v rodinách: buď skrze rádio a televizi, nebo si sami bohoslužbu veďte. Texty najdete na farních internetových stránkách.
  • Předsíň farního kostela bývá otevřená po celý den.
    Celý kostel bude k osobní modlitbě a adoraci – ale také ke slavení svátosti smíření nebo svátosti nemocných – otevřený: v neděli 15. 3. od 8:15 do 8:45 a od 9:45 do 10:30, ve všední den od 7:00 do 8:00 a od 18:30 do 19:30 (kromě čtvrtku), v sobotu od 8:00 do 8:30. Zachovávejte všechny předpisy o získávání nezbytných potřeb a o vycházkách.
  • Církev nám vyprošuje v aktuální situaci získávání odpustků (Boží odpuštění trestů – důsledků našich hříchů – pro Kristovo velikonoční tajemství):
    při adoraci Krista ve svátostném chlebu, při půlhodinové četbě Písma svatého, při modlitbě růžence, křížové cesty nebo Korunky k Božímu milosrdenství na úmysl ukončení epidemie, úlevy nemocných a spásy zemřelých.
    Ti, kteří jsou ve vážném ohrožení života, v lékařem nařízené karanténě a zdravotničtí pracovníci pak modlitbou Vyznání víry, Otče náš a Zdrávas Maria s touhou splnění obvyklých podmínek (svátosti smíření a eucharistie) hned, jak to bude možné.