Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 22. 12. do 29. 12. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 12. 2019
4. neděle adventní
10.30na poděkování za 83 roků života, za zemřelého manžela, další Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci
PONDĚLÍ
23. 12. 2019
sv. Jan Kentský
18.00za Vlastimila Hejla a živou rodinu
ÚTERÝ
24. 12. 2019
Štědrý den
22.00za naše společenství
STŘEDA
25. 12. 2019
Slavnost Narození Páně
10.30za živou a zemřelou rodinu Nečasovu, Dvořáčkovu, Hejlovu a Miroslava Holka a na poděkování za 85 let života
ČTVRTEK
26. 12. 2019
Svátek sv. Štěpána
10.30na poděkování za uplynulý rok a za Boží požehnání pro celou rodinu
PÁTEK
27. 12. 2019
Svátek sv. Jana Evangelisty
14.00mše svatá v nemocniční kapli (slouží o. Jiří)
SOBOTA
28. 12. 2019
Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
18.00s nedělní platností
za zemřelého manžela a dvoje rodiče
NEDĚLE
29. 12. 2019
Svátek Svaté rodiny
10.30za rodinu Prudilovu, sourozence, švagrovou Marii a bratra a za duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 22. 12. do 29. 12. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 12. 2019
4. neděle adventní
7.30za Karla Juříka, dvoje rodiče a sestru Klotildu
9.00ZA FARNÍKY
PONDĚLÍ
23. 12. 2019
23. prosince
  
ÚTERÝ
24. 12. 2019
24. prosince – Štědrý den
16.00za děti v naší farnosti a jejich rodiny (slouží o. Alois)
24.00za všechny obyvatele a rodáky farnosti
STŘEDA
25. 12. 2019
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30za
9.00za trpící
ČTVRTEK
26. 12. 2019
Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční
7.30za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu, Peterkovu, za příbuzné a duše v očistci
9.00za Jaroslavu Brychtovou, celou rodinu a duše v očistci
PÁTEK
27. 12. 2019
Svátek svatého Jana Evangelisty, 3. den vánočního oktávu
18.00na poděkování Pánu Bohu za dar života a rodiče s prosbou za duše v očistci (slouží o. Alois)
SOBOTA
28. 12. 2019
Svátek Betlémských neviňátek, 4. den vánočního oktávu
7.30za zemřelou paní Věru Šrámovou z Meziříčka
NEDĚLE
29. 12. 2019
Svátek Svaté rodiny (s obnovou manželských slibů)
7.30za rodinu Jeřábkovu, Vybíhalovu, Olšanovu a Tomanovu
9.00za manželství a rodiny farnosti
  • V pondělí po společných ranních chválách v 7:30 můžete přijít pomoci dozdobit farní kostel.
  • O slavnosti Narození Páně budou sbírky na opravu střechy nad garáží fary.
  • Příští neděli v 15 hodin jste všichni zvaní na farní vánoční koledování a divadlo malých dětí a mládeže.