Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 22. 1. do 29. 1. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 1. 2023
3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova (sbírka na biblický apoštolát)
10.30za zemřelé prarodiče, rodiče a živou rodinu
PONDĚLÍ
23. 1. 2023
18.00za rodiče Hejlovy, syny a zemřelé příbuzné
ÚTERÝ
24. 1. 2023
sv. František Saleský
18.00za Aloise Bednáře
STŘEDA
25. 1. 2023
Svátek Obrácení svatého Pavla
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
26. 1. 2023
sv. Timotej a Titus
18.00za živou a zemřelou rodinu Štulpovu a Sychrovu
PÁTEK
27. 1. 2023
sv. Anděla Mericiová
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
28. 1. 2023
18.00s nedělní platností
za Marii a Miloslava Krejsovy a živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
29. 1. 2023
4. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Hejlovu a Dvořáčkovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 22. 1. do 29. 1. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 1. 2023
3. neděle v mezidobí – BOŽÍHO SLOVA (sbírka na biblický apoštolát)
7.30za Antonína Olšana
9.00za rodinu Brychtovu, Skulínkovu, Šichovu, Řezníkovu a za zemřelé muzikanty a všechny duše v očistci
PONDĚLÍ
23. 1. 2023
  
ÚTERÝ
24. 1. 2023
sv. František Saleský
  
STŘEDA
25. 1. 2023
Svátek Obrácení svatého Pavla
18.00vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. svaté přijímání za Aloise Bednáře
ČTVRTEK
26. 1. 2023
sv. Timotej a Titus
  
PÁTEK
27. 1. 2023
(sv. Anděla Mericiová)
15.30ROZLOUČENÍ s pí. Boženou Novákovou
18.00za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu a Voldřichovu
SOBOTA
28. 1. 2023
sv. Tomáš Akvinský
7.30za Ludmilu a Jaroslava Tajovské
17.00KOCHOV na místní úmysl
NEDĚLE
29. 1. 2023
4. neděle v mezidobí
7.30na poděkování za 85 let života s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • Vyslechněte dopis pražského pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera k této neděli Božího slova: "Milí věřící, třetí neděle v mezidobí se na přání papeže Františka slaví jako Neděle Božího slova. V souvislosti s událostmi, které poznamenávají naši dobu, můžeme při četbě Písma svatého hledat a nacházet v Bohu pevný základ, vytrvalost a sílu, se kterými dokážeme zvládat současné výzvy. Synodální proces v církvi pokračuje, a právě z Bible čerpáme inspirace k jeho uskutečňování. Například apoštol Pavel vždy spoléhal na své spolupracovníky a svěřoval jim úkoly i odpovědnost, jak o tom svědčí Skutky apoštolů i jeho dopisy. Správné porozumění těmto textům nás může vést k napodobování těchto základní projevů života církve. Podle rozhodnutí Biskupské konference se dnes koná ve všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Chci vám všem poděkovat za jakoukoli podporu, ať už v modlitbě nebo příspěvkem na naši činnost. Žehná Vám b. Zdenek, předseda výboru Biblického díla." Upřesníme, že výtěžek půjde na fungování tohoto díla a na překlady Biblí do jiných jazyků.
  • K akcím týdne:: Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku či na internetu.
  • Další oznámení: Vyslechněme si slovo biskupa Pavla k volbám: "Milí přátelé, v druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: ,Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.‘ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého názoru řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit. Žehnám každému z vás."
  • Výzvu k tomu, abyste se každý, kdo můžete, alespoň jednou za 2 měsíce na hodinu ujali nějaké pracovní služby, jsme prodloužili do konce ledna. Abyste lépe věděli, o co všechno se společné staráme, připravili jsme vám o tom krátké video. Najdete ho na internetových stránkách.
  • Dnes: (22. ledna) v 15 hodin se ve farním kostele sejdeme k bohoslužbě za jednotu.
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.
  • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.