Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 21. 8. do 28. 8. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
21. 8. 2022
21. neděle v mezidobí
10.30za maminku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
PONDĚLÍ
22. 8. 2022
Panna Maria Královna
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, za dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
ÚTERÝ
23. 8. 2022
sv. Růžena z Limy
18.00za Marii a Zdeňka Kosmákovy a jejich rodiče
STŘEDA
24. 8. 2022
Svátek sv. Bartoloměje apoštola
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
25. 8. 2022
sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové
18.00na poděkování za 36 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PÁTEK
26. 8. 2022
ct. Martin Středa
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
27. 8. 2022
sv. Monika
18.00s nedělní platností
za všechny farníky
NEDĚLE
28. 8. 2022
22. neděle v mezidobí (sv. Augustin)
10.30za Jaroslava Ducháčka, sourozence a rodiče
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 21. 8. do 28. 8. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
21. 8. 2022
21. neděle v mezidobí
7.30Za manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, bratra a duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
22. 8. 2022
Panna Maria Královna
  
ÚTERÝ
23. 8. 2022
sv. Růžena z Limy
  
STŘEDA
24. 8. 2022
Svátek sv. Bartoloměje apoštola
18.00na poděkování za dar života s prosbou za Boží požehnání
ČTVRTEK
25. 8. 2022
sv. Ludvík
  
PÁTEK
26. 8. 2022
ct. Martin Středa
18.00za zemřelou maminku Marii Felcmanovou a celou živou a zemřelou rodinu
SOBOTA
27. 8. 2022
sv. Monika
7.30za Martu a Aloise Poláčkovy, rodinu Rozsývalovu a Toma Martoma
NEDĚLE
28. 8. 2022
22. neděle v mezidobí (sv. Augustin)
7.30za Marii a Františka Novotné, ct. sestru Zdenku a rodné sestry Marii, Annu a Josefu
9.00na poděkování za 30 let společného života s prosbou o požehnání do dalších let