Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 21. 3. do 28. 3. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
21. 3. 2021
5. neděle postní
10.30za živou a zemřelou rodinu Hruškovu, Komprdovu a Hejlovu
PONDĚLÍ
22. 3. 2021
sv. Epafrodit
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za Alenu Valouchovou, její rodinu a ostatní příbuzné
ÚTERÝ
23. 3. 2021
sv. Turibius z Mongroveja
  
STŘEDA
24. 3. 2021
sv. Kateřina Švédská
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
25. 3. 2021
slavnost Zvěstování Páně
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelou Hedviku Podsedníkovou, manžela, syna Huberta, za Annu Drechslerovou, ostatní příbuzné, za uzdravení nemocných osob v rodině a za duše v očistci
PÁTEK
26. 3. 2021
sv. Kastulus (Haštal)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
27. 3. 2021
sv. Rupert
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
na poděkování za 34 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
28. 3. 2021
Květná neděle
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
 • svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798.
 • Na velikonoční obřady je možné se přihlásit až od pondělí svatého týdne 29. 3. v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
 • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou nebo před pobožností křížové cesty.
 • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Poslední příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je v pátek od 15 do 16 hodin.
 • Kočičky na Květnou neděli budou v klášteře jako obvykle v dostatečném množství.

  POŘAD BOHOSLUŽEB

  ve farním kostele sv. Prokopa
  v Letovicích
  v týdnu od 21. 3. do 28. 3. 2021
  DenČasÚmysl (intence)
  NEDĚLE
  21. 3. 2021
  5. neděle postní
  7.30za Marii a Jana Hoderovy, dceru Zdenu a manžela, syna Bořivoje a rodinu
  9.00za Zděňku a Stanislava Čudánovy, živou rodinu a duše v očistci
  18.00Křížová cesta a sv. přijímání pro ty, kteří nebudou na mši svaté
  PONDĚLÍ
  22. 3. 2021
  po 5. neděli postní
  14.30s ROZLOUČENÍM s pí. Drahomírou Hladilovou z Jasinova
  ÚTERÝ
  23. 3. 2021
  po 5. neděli postní
  18.00za Marii Kosmákovou, rodiče, bratry Josefa a Stanislava
  STŘEDA
  24. 3. 2021
  Vigilie slavnosti Zvěstování Páně
  18.00(Vyhrazená zadavatelům úmyslu a děti 1., 2. a 4. roč. ZŠ) za rod. Loukotovu, Stloukalovu a Ševčíkovu
  19.00Eucharistická adorace s možností přijmout eucharistii v 19:45h
  ČTVRTEK
  25. 3. 2021
  Sl. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
    
  PÁTEK
  26. 3. 2021
  po 5. neděli postní
  16.30Adorace s rozjímáním o utrpení Páně a sv. přijímáním v 17:30h
  18.00(Vyhrazená zadavatelům úmyslu a děti, připravující se na 1. sv. přijímání) za Josefa Bártu a jeho rodinu
  SOBOTA
  27. 3. 2021
  Vigilie Květné neděle
  18.00za celosvětový klid, lásku a porozumění
  NEDĚLE
  28. 3. 2021
  KVĚTNÁ NEDĚLE
  7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
  9.00za zemř. manžela a rodinu Pravcovou, Řezníkovu, Šabrňákovu a Novákovu
  16.30Slavení svátosti smíření (Bude tu pro vás o. Jiří, o. Alois a o. Petr Košulič)
  18.00Křížová cesta a sv. přijímání pro ty, kteří nebyli na mši svaté
  • Příležitost k přijetí svátosti smíření je 30 min. přede mší svatou a při adoracích, o květné sobotě a neděli hodinu přede mší svatou.
  • Ke slavení Velikonoc, abychom se všichni mohli bezpečně vystřídat s respektem k nařízením, si vyberte jen jednu bohoslužbu, na které budete fyzicky účastni v jednom, nebo ve druhém kostele (kromě ministrantů, hudebníků a kostelníka), a to na Zelený čt, Velký pá, Neděli vzkříšení, nebo Velikonoční pondělí (Velikonoční vigilie se nepočítá). Pokud si vyberete klášterní kost., nahlaste se jako obvykle, do farního kost. si vezměte REZERVAČNÍ LÍSTEK, nebo požádejte o jeho odložení pí. Marii Nečasovou (702 050 598). Ostatní bohoslužby slavte v rodině, příp. přes naše média, zvláště jste zvaní se připojit do naší katedrály. Během příštího týdne dostanete přesný plán Velikonoc.
  • Na bdění v Getsemanech, na Velký pátek a stráž Bílé soboty se pište na internetu nebo u o. Jiřího.
  • V pondělí uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID. Biskupové nás zvou připojit se k občanské iniciativě „Minuta ticha“ rozezněním kostelních zvonů od 12:00 hodin jako připomínka, uctění památky těchto zemřelých, vyjádření podpory pozůstalým a výzva k modlitbě.
  • Děti si mohou vzít další kartičky. Kolem farního hřiště je nachystána křížová cesta pro děti od těch, které se připravují na 1. sv. přijímání. Na začátku cesty je QR kód z kříže na Rozhraní. Výsledky postní cesty posílejte do příští neděle.
  • Vánoční charitní sbírku jsme díky vám poslali hospici Duha. Další možností je přispět na pomoc rodinám v Bělehradě do hrabičky vzadu na stolku v obou kostelích. Tam najdete také podrobnosti.
  • Ve far. kostele a na webu jsou zveřejněny služby ve farnosti, abyste tyto osoby mohli kontaktovat a nabídnout se. Jednorázově jsou pak zveřejněny na obou místech téměř všechny služby s popisem. Mnohé se mohou měnit. Nenahrazují zodpovědnost, ale spolu s farářem se mají snažit, abychom farní úkoly dobře naplňovali.