Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 20. 9. do 27. 9. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
20. 9. 2020
25. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a celou rodinu
PONDĚLÍ
21. 9. 2020
svátek sv. Matouše
18.00za zemřelého Františka Janhubu, Jarmilu Janhubovou, syna Jaroslava, rodinu Beranovu a Janhubovu a duše v očistci
ÚTERÝ
22. 9. 2020
18.00za zemřelé sestřenice Viktorii, Josefinu a Marii
STŘEDA
23. 9. 2020
sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
24. 9. 2020
sv. Gerard (Jaromír)
18.00za zemřelého Mariána Hampela
PÁTEK
25. 9. 2020
sv. Kleofáš
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
26. 9. 2020
sv. Kosma a Damián
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče Zezulovy, Novotné a sestru Věru
NEDĚLE
27. 9. 2020
26. neděle v mezidobí (výjimečná farní sbírka)
10.30na poděkování za 30 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 20. 9. do 27. 9. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
20. 9. 2020
25. neděle v mezidobí
7.30za Libora, Majku a Petrušku Kalibánovy, živou rodinu a duše v očistci
11.30na poděkování za prožitá léta, Boží pomoc a ochranu v následujících letech pro celou rodinu
PONDĚLÍ
21. 9. 2020
Svátek sv. Matouše
17.00KOCHOV na poděkování s prosbou o věrnost
ÚTERÝ
22. 9. 2020
  
STŘEDA
23. 9. 2020
sv. Pio z Pietrelciny
18.00za Mojmíra Malinu, rodiče Vernerovy, sestru a duše v očistci
ČTVRTEK
24. 9. 2020
15.00s ROZLOUČENÍM s p. Josefem Ducháčkem, rodákem z Letovic
PÁTEK
25. 9. 2020
18.00vedená zvláště pro dětiza manžela, bratra, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
SOBOTA
26. 9. 2020
  
NEDĚLE
27. 9. 2020
26. neděle v mezidobí (výjimečná farní sbírka)
7.30za Bohumilu Čermákovou, manžela, dvoje rodiče a Josefa Dostála
9.00za rodinu Chloupkovu, Purketovu, za nemocné a za duše v očistci
  • Farní den jsme museli ze zhoršujících epidemiologických důvodů odložit. Ze stejných důvodů se vrátíme k některým hygienickým opatřením: desinfikujme se, dodržujme odstupy, pozdravení pokoje si budeme přát bez podání ruky a vy, kteří budeme přijímat eucharistii na dlaně, řaďte se v 1. polovině průvodu.
  • Ekonomická rada se sejde ve středu.
  • Plánovaná farní sbírka na doplácení opravené střechy garáže pod kostelem bude příští neděli.
  • Přípravu na biřmování začneme celá farnost příští neděli 27. září modlitbou k Duchu svatému za ty, kteří se připravují, i za ty, kteří je budou doprovázet. Na bohoslužbě v 9 hodin těchto asi 30 lidí ponese svoje jméno v obětním průvodu. První setkání bude v pátek 16. října. Je možné se ještě přihlásit. Bude i skupinka starších, tedy neváhejte i vy starší, kteří jste ještě biřmováni nebyli.
  • Pro vás, kteří nemáte s kým vyplňovat dotazník pro hledání farního směřování – připomínáme – se můžete přidat ke společnému setkání v klášterním kostele v úterý po mši svaté nebo na faře v pátek po mši svaté.
  • Manželství chtějí uzavřít Dominika Kalasová, rodačka z Letovic, s Michalem Nožičkou z Plzně v sobotu 3. října. Modleme se za ně. (Případné překážky konzultujte s farářem).