Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 20. 11. do 27. 11. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
20. 11. 2022
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
10.30za zemřelou manželku Elišku, sourozence, oboje rodiče a duše v očistci
PONDĚLÍ
21. 11. 2022
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18.00za dar víry pro synovce a neteř a za zemřelého bratra
ÚTERÝ
22. 11. 2022
sv. Cecílie
18.00za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu
STŘEDA
23. 11. 2022
sv. Klement I.
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
24. 11. 2022
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
18.00za rodinu Nečasovu a Janhubovu
PÁTEK
25. 11. 2022
(sv. Kateřina Alexandrijská)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
26. 11. 2022
s žehnáním adventních věnců
18.00s nedělní platností
na poděkování za 50 let života s prosbou o zdraví celé rodiny a za zemřelého bratra Vlada
NEDĚLE
27. 11. 2022
1. neděle adventní
10.30za Rudolfa a Františka Gottwaldovy
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Rádi bychom letos o Vánocích opět provoněli náš kostel perníkovým betlémem. Proto prosíme všechny kuchtíky a kuchařky, malé i velké, aby donesli své výtvory (postavičky, chaloupky, ovečky a jiná zvířátka, hvězdičky, stromečky i kytičky), nejpozději do čtvrtka 22. prosince, kdy jej po večerní mši svaté budeme stavět.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 20. 11. do 27. 11. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
20. 11. 2022
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7.30za živou a zemřelou rodinu Skoumalovu a za duše, na které nikdo nepamatuje
9.00ZA MLADÉ Z NAŠÍ FARNOSTI
PONDĚLÍ
21. 11. 2022
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
  
ÚTERÝ
22. 11. 2022
sv. Cecílie
  
STŘEDA
23. 11. 2022
sv. Klement Římský, papež
18.00Vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. sv. přijímání za živé i zemřelé z rodin Musilových, Lukešových, Dokoupilových
ČTVRTEK
24. 11. 2022
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
  
PÁTEK
25. 11. 2022
(sv. Kateřina Alexandrijská)
15.00ROZLOUČENÍ s pí. Evou Boucníkovou z Letovic
18.00za rodinu Tenorovu a Rajtšlégrovu a za duše v očistci
SOBOTA
26. 11. 2022
posledního týdne mezidobí
7.30na poděkování za dar života, za rodiče a za duše v očistci
NEDĚLE
27. 11. 2022
1. neděle adventní
7.30s žehnáním adventních věnců za rodinu Valentovu
9.00s žehnáním adventních věnců ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • K akcím týdne:: Na hodinu či půl hodinu při sobotní celodenní adoraci (ve farním kostele) se můžete zapisovat tamtéž na stolečku i na internetu.
  • Úmysly (intence) bohoslužeb na příští rok začneme zapisovat od příští neděle (ve farním kostele v 1. kole za rodinu jednu neděli a dva všední dny). Kristova oběť je to největší, co můžeme Bohu dát a co má největší sílu v našich modlitbách. Proto doporučujeme, abyste každá rodina alespoň jednou za rok využila této možnosti za sebe a za ty lidi a záležitosti, které vám Pán dal na zodpovědnost.
  • Z pozdějších událostí připomínáme adventní duchovní obnovu, z času navíc mějte rezervovanou hlavně sobotu 10. prosince odpoledne a večer.
  • Další oznámení: Všechny vás zveme: připojte se k revoluci spolupráce v naší farnosti! Mohli jste si rozmyslet, jaká práce, kde a s kým by vám vyhovovala. Zapište sebe a své děti do jedné ze skupinek vzadu na stolečku, v Klášteře pro Klášter, ve farním pro farní. Diky.
  • Děti, kartičky do celoroční hry si vezměte (ve farním kostele) vpředu, příběh najdete na internetu.
  • Po mši svaté (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.