Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 20. 10. do 27. 10. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
20. 10. 2019
29. neděle v mezidobí
10.30za Bohumíra Bohatce, příbuzné, syna Stanislava a živou rodinu
PONDĚLÍ
21. 10. 2019
sv. Hilarion
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci a za další Boží ochranu pro živou rodinu
ÚTERÝ
22. 10. 2019
sv. Marie Salome
18.00za Josefa Sedláka a rodinu Kosmákovu
STŘEDA
23. 10. 2019
sv. Jan Kapistránský
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
24. 10. 2019
sv. Antonín Maria Klaret
18.00za zemřelého Antonína Portla a Jana Tománka, živou a zemřelou rodinu Portlovu a Leidorfovu
PÁTEK
25. 10. 2019
sv. Kryšpín
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
26. 10. 2019
sv. Rustik
18.00s nedělní platností
za zemřelé Bohumila a Kristinu Kocinovy
NEDĚLE
27. 10. 2019
30. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 63 let společného života
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 20. 10. do 27. 10. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
20. 10. 2019
29. neděle v mezidobí
7.30za Jana Hodera a manželku, dceru Zdenu a manžela
9.00za Josefa Janouška, syna Pavla a za živou a zemřelou rodinu Janouškovou
12.30KŘEST Martina Korbela
PONDĚLÍ
21. 10. 2019
bl. Karel Habsburský
  
ÚTERÝ
22. 10. 2019
sv. Jan Pavel II./ sv. Marie Salome
  
STŘEDA
23. 10. 2019
sv. Jan Kapistránský
18.00na úmysl dárce
ČTVRTEK
24. 10. 2019
sv. Antonín Maria Klaret
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Antonínem Novotným
PÁTEK
25. 10. 2019
sv. Kryšpín
15.00s ROZLOUČENÍM s p. Jindřichem Míchalem
18.00za dary Ducha svatého pro vnuky
SOBOTA
26. 10. 2019
sv. Rustik
7.30na poděkování za 60 roků života s prosbou o další Boží požehnání
NEDĚLE
27. 10. 2019
Slavnost posvěcení farního kostela (30. neděle v mezidobí)
7.30Josefa Ondráčka, rodinu Ondráčkovu, Brožkovu a Komárkovu
9.00se KŘTEM Anny Dobešové
na poděkování za 30 let manželství
  • Ve středu po bohoslužbě bude setkání varhaníků a vedoucích sborů a schol.
  • V pátek 1. listopadu na slavnost všech svatých jsme zváni na bohoslužbu v katedrále. Bude ji tam slavit apoštolský nuncius pro naši zemi v 17:30 hod. Více informací je na plakátku.
  • V sobotu 16. listopadu dopoledne prosíme o pomoc při práci na farních zahradách.
  • Dnes po deváté (bohoslužbě) jste zvaní na misijní farní kavárnu pro všechny generace s krátkých filmem a zamyšlením. Stejný program pak bude v 16:30 pro vás, kteří se na dopolední nedostanete. Na to bude navazovat pravidelná společná modlitba růžence se svátostným požehnáním v 18 h.
  • Pán odplať vám, kteří jste připravovali dnešní misijní neděli a misijní koláč, i vám, kteří si jej nyní zakoupíte jako příspěvek na chudé v péči Papežských misijních děl.