Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 2. 8. do 9. 8. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 8. 2020
18. neděle v mezidobí
10.30za Antonína Bartáka a rodiče a rodinu Nečasovu
PONDĚLÍ
3. 8. 2020
sv. Lydie
18.00za nenarozené děti
ÚTERÝ
4. 8. 2020
sv. Jan Maria Vianney
18.00za živou a zemřelou rodinu Hanskutovu a duše v očistci
STŘEDA
5. 8. 2020
posvěcení římské baziliky Panny Marie
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
6. 8. 2020
svátek Proměnění Páně
18.00za Jana a Cecílii Kolářovy a rodiče
PÁTEK
7. 8. 2020
sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
8. 8. 2020
sv. Dominik
18.00s nedělní platností
za Jaroslava Ducháčka, sourozence a rodiče
NEDĚLE
9. 8. 2020
19. neděle v mezidobí (sv. Terezie Benedikty od Kříže)
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Sychrovy a Štulpovy
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 2. 8. do 9. 8. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 8. 2020
18. neděle v mezidobí
7.30za Jana a Věru Doležalovy
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
PONDĚLÍ
3. 8. 2020
  
ÚTERÝ
4. 8. 2020
sv. Jan Maria Vianney
  
STŘEDA
5. 8. 2020
Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Sněžné)
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za syna Petra a rodinu
18.00za rodinu Pelikánovu, Ševčíkovu a na poděkování za 75 roků života a další Boží ochranu*
ČTVRTEK
6. 8. 2020
Svátek Proměnění Páně
  
PÁTEK
7. 8. 2020
ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00s krátkou adorací a svátostným požehnáním za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
8. 8. 2020
sv. Dominik
7.30za manžela, celou rodinu a duše v očistci
NEDĚLE
9. 8. 2020
19. neděle v mezidobí (sv. Terezie Benedikty od Kříže)
7.30Za Josefa Greifa, sourozence a rodice
9.00za Miloslava a Ludmilu Dokoupilovy a duše v očistci
  • *Tuto středu po mši svaté bude pravidelný výstav Nejsvětější svátosti do 20 hod.
  • Svátosti těm z farnosti, kteří se již nedostanou do kostela, bude otec Jiří udělovat v pátek v jejich domech.
  • Požehnání nově vybudovaného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bude v sobotu 15. srpna. Podrobnosti k možné účasti jsou na nástěnce.
  • Na pouť do Sloupu, Křtin a na Vranov s okolními farnostmi jste zváni v sobotu 22. srpna. Bližší informace jsou na plakátku. Na autobusy je potřeba se nahlásit do 16. srpna zapsáním na arch vzadu na stolečku.
  • Muže od střední školy zve o. Jiří na 2–3 denní putování po našich krajích. Více informací na facebookové skupině farnosti nebo u něj.
  • Na ochranu před ideologií, snažící se rozbít rodiny prohlášeními, že ji může tvořit kdokoli a jakéhokoli pohlaví, vytvořili někteří poslanci ve spolupráci s Aliancí pro rodinu petici za ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. Již běží asi druhý rok a podpořili ji i naši biskupové. Podepsat ji můžete vzadu na stolečku, nebo na internetu.