Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 2. 6. do 9. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 6. 2024
9. neděle v mezidobí
(Sbírka na opravu fortny)
10.30za Jiřího Juráčka, otce a vnoučka Maxíčka
PONDĚLÍ
3. 6. 2024
sv. Karel Lwanga a druhové
18.00za Andreu a pokoj a porozumění v rodině
ÚTERÝ
4. 6. 2024
(sv. František Caracciolo)
18.00za uzdravení dcery
STŘEDA
5. 6. 2024
sv. Bonifác
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
6. 6. 2024
(sv. Norbert)
18.00za manžela a živou a zemřelou rodinu
PÁTEK
7. 6. 2024
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
8. 6. 2024
památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
17.45litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné
NEDĚLE
9. 6. 2024
10. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Pešovu, Havelkovu, manžela a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 2. 6. do 9. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 6. 2024
9. neděle v mezidobí (Sbírka na opravu fortny)
7.30za Karla Přichystala, rodiče z obou stran a celou rodinu Přichystalovu, Kobylkovu a Dospivovu
9.00ZA DĚTI, KTERÉ POPRVÉ PŘIJÍMAJÍ EUCHARISTI
PONDĚLÍ
3. 6. 2024
(sv. Karel Lwanga a druhové)
  
ÚTERÝ
4. 6. 2024
  
STŘEDA
5. 6. 2024
sv. Bonifác
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
za zemřelého manžela Karla Hellera a syna Jana
18.00za Josefa Štěpána a manželku
18.45Možnost adorace a slavení svátosti smíření do 20h
ČTVRTEK
6. 6. 2024
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Ludmilou Müllerovou
PÁTEK
7. 6. 2024
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
18.00vedená zvláště pro děti, které přijaly 1. svaté přijímání, s krátkou adorací Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
za živé i zemřelé členy společenství živého růžence a na jejich úmysly
SOBOTA
8. 6. 2024
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
7.30za zemřelého Stanislava Pavlíka a rodinu
NEDĚLE
9. 6. 2024
10. neděle v mezidobí (sv. Efrém)
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00na poděkování za 50 let života s prosbou o další pomoc pro celou rodinu
  • K událostem týdne: Těm, kteří se již nedostanou do kostela, budeme přinášet svátosti zejm. tento pátek.
  • V pátek chceme nabídnout Noc kostelů, možnost individuálních prohlídek a od 21 do 22 hodin čas prokládaný modlitbou. Uvítáme ještě kohokoliv z vás pro drobné dopřípravy, službu těch, kdo budou k dispozici lidem či k modlitbě.
  • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku a na internetu.
  • K pozdějším událostem: Zveme na další setkání společenství farních buněk ve středu 12. června.
  • Připomínáme blížící se farní den v neděli 23. června. Vezměte si plakátky.
  • Dnes po bohoslužbě (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.