Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 2. 5. do 9. 5. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 5. 2021
5. neděle velikonoční
10.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
PONDĚLÍ
3. 5. 2021
svátek sv. Filipa a Jakuba
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
ÚTERÝ
4. 5. 2021
sv. Florián
  
STŘEDA
5. 5. 2021
sv. Gothard
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
6. 5. 2021
sv. Jan Sarkander
17.45májová pobožnost
PÁTEK
7. 5. 2021
sv. Benedikt II.
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
8. 5. 2021
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
9. 5. 2021
sv. Hermus / 6. neděle velikonoční
  
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.
 • Májové pobožnosti jsou vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu od 17.45 h. Kostel se v tyto dny otvírá o půl šesté.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 2. 5. do 9. 5. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 5. 2021
5. neděle velikonoční
7.30za rodinu Hladilovu, Felklovu, Dvořáčkovu a Gtaciasovu
9.00za živé i zemřelé členy hasičského sboru
PONDĚLÍ
3. 5. 2021
svátek sv. Filipa a Jakuba
  
ÚTERÝ
4. 5. 2021
sv. Florián
  
STŘEDA
5. 5. 2021
sv. Gothard
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelou Jitku Chloupkovou a syna Jaroslava
18.00za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu, Bednářovou a duše v očistci
ČTVRTEK
6. 5. 2021
sv. Jan Sarkander
  
PÁTEK
7. 5. 2021
sv. Benedikt II.
18.00(s krátkou adorací a svátostným požehnáním vedená zvl. pro biřmovance) za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
8. 5. 2021
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
7.30za rodiče Širůčkovy, nemocného bratra a Andulku Brablecovou
NEDĚLE
9. 5. 2021
6. neděle velikonoční
7.30ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
9.00za Jaroslavu a Miroslava Skoumalová a živou rodinu a duše v ocistvi
 • *Pravidelný výstav Nejsvětější svátosti do 20 hod. bude tuto středu před 1. pátkem.
 • Svátosti těm z farnosti, kteří se již nedostanou do kostela, bude otec Jiří udělovat v pátek v jejich domech.