Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 2. 4. do 9. 4. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 4. 2023
KVĚTNÁ NEDĚLE
10.30na poděkování za 67 roků života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
3. 4. 2023
Pondělí svatého týdne
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za živou a zemřelou rodinu Bosákovu, Šimkovu, Málkovu a duše v očistci
ÚTERÝ
4. 4. 2023
Úterý svatého týdne
18.00za manžela s prosbou o pomoc pro celou rodinu
STŘEDA
5. 4. 2023
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
6. 4. 2023
Zelený čtvrtek
18.00MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu a duše očistci
PÁTEK
7. 4. 2023
Velký pátek
14.00není
18.00velkopáteční obřady
SOBOTA
8. 4. 2023
Bílá sobota
18.00Velikonoční vigilie
na úmysl dárce
NEDĚLE
9. 4. 2023
Boží hod velikonoční
10.30s žehnáním pokrmů
za naše společenství
 • Příležitost ke svátosti smíření je v pondělí půl hodiny a úterý 45 minut přede mší svatou.
 • Adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu bude od 8 do 12 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 2. 4. do 9. 4. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 4. 2023
KVĚTNÁ NEDĚLE
7.30za zemřelé rodiče, manžela, syna a všechno příbuzenstvo zemřelé i živé
9.00za bratra Josefa Lukeše a jeho manželku Jitku, sestřenici Jitku Kaponi, celou rodinu Lukešovu, Musilovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
3. 4. 2023
  
ÚTERÝ
4. 4. 2023
  
STŘEDA
5. 4. 2023
Středa svatého týdne
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za rodinu
14.30s ROZLOUČENÍM s pí. Vránovou z Novičí
18.00za živé a zemřelé obyvatele Babolek
ČTVRTEK
6. 4. 2023
Zelený čtvrtek
19.00MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ ZA KNĚZE
PÁTEK
7. 4. 2023
Velký pátek
7.30Společná modlitba liturgie hodin
15.00PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ
SOBOTA
8. 4. 2023
Bílá sobota
7.30Společná modlitba liturgie hodin
21.00Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – VELIKONOČNÍ VIGILIE (Úmysl je ještě volný)
NEDĚLE
9. 4. 2023
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (s žehnáním pokrmů)
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za živé a zemřelé z rodiny Graciasovy, Hladilovy, Felklovy, Dvořáčkovy, Vítkovy, Blažkovy a Hamerské
 • K akcím týdne Možnost společného předvelikonočního slavení SVÁTOSTI SMÍŘENÍ bude dnes, na Květnou neděli ve 14:00. (slouží o. Jiří, o. Alois a Michal Polenda). V pondělí bude možnost v Jasinově po 17.hod a ve středu 45 min. před bohoslužbou.
 • Tuto 1. středu v měsíci bude jako obvykle možnost ADORACE Pána v eucharistii po bohoslužbě do 20 hodin
 • Zbylé lístky na pašijové hry ve středu, v příp. dnes, jsou na stolečku.
 • V pátek odpoledne a v sobotu bude otevřený kostel k osobní modlitbě (zároveň bude sbírka na podporu poutního místa Božího hrobu). Pište se, prosíme, (ve farním kostele) ke stráži. Od pátku jsme také zváni k devítidenní modlitbě k Božímu milosrdenství.
 • Podrobnosti najdete na v občasném informačním listu který si vezměte při odchodu z kostela (u kancionálů je velký formát).
 • V pátek jsme zváni naší mládeží na křížovou cestu z Rozhraní do Letovic: sraz bude v 11 hodin na náměstí u zastávky u Bednářů.
 • Velikonoční bohoslužby v Rozhraní budou: ve čtvrtek a v pátek v 17 hodin, v sobotu v 19 hodin.
 • Další oznámení: Ve sbírce na obnovu dlažby před kostelem na začátku minulého měsíce jsme darovali 35 tis. korun. Na tentýž úmysl bude věnována i velikonoční sbírka v sobotu a v neděli.
 • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.
 • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, budeme hlavně v pátek přinášet svátosti.