Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 2. 2. do 9. 2. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 2. 2020
svátek Uvedení Páně do chrámu
10.30na poděkování za 88 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
3. 2. 2020
sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
4. 2. 2020
sv. Ondřej Corsini
18.00za Marii Kozlovou, manžela, rodiče a sourozence
STŘEDA
5. 2. 2020
sv. Agáta (Háta, Dobruše)
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
6. 2. 2020
sv. Pavel Miki a druhové
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Hönigovy, Mizerovské a Trundovy
PÁTEK
7. 2. 2020
sv. Richard
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
8. 2. 2020
sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada
18.00s nedělní platností
za živou a zemřelou rodinu Tenorovu, Hanskutovu a Bartíkovu a duše v očistci
NEDĚLE
9. 2. 2020
5. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou Marii Krejsovou a její živou a zemřelou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 2. 2. do 9. 2. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 2. 2020
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
7.30za Boženu a Josefa Sedláčkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
9.00za všechny obyvatele farnosti, za všechny zasvěcené a k zasvěcení povolané osoby z farnosti
PONDĚLÍ
3. 2. 2020
sv. Blažej
  
ÚTERÝ
4. 2. 2020
  
STŘEDA
5. 2. 2020
sv. Agáta
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
bohoslužba slova
18.00za rodinu Tenorovou, Hruškovu, Rajtšlégrovu, Bednářovu a duše v očistci (slouží o. Alois)
ČTVRTEK
6. 2. 2020
sv. Pavel Miki a druhové
  
PÁTEK
7. 2. 2020
Ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00se svátostným požehnáním a s přípravou na 1. přijetí eucharistii dětí
za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
8. 2. 2020
ct. Mlada
7.30za Josefa Ondráčka, rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
14.00s rozloučením s p. Václavem Holubem
NEDĚLE
9. 2. 2020
5. neděle v mezidobí
7.30za nemocné
9.00za maminku a tatínka Čudánovy a strýce Václava a živou rodinu
  • Mše svatá v pondělí, o památce sv. Blažeje i se svatoblažejským požehnáním je v Klášteře jako obyčejně v 18 hodin.
  • Skončilo první kolo voleb, kterého jste se hojně zúčastnili. Nyní jsou oslovováni Ti, které navrhlo více lidí. Lístky s kandidáty do 2. kola budou zveřejněny od čtvrtku odpoledne. Samotná volba (2. kolo) proběhne na konci každé bohoslužby neděle 9. a bohoslužby v klášteře v sobotu večer. Opakujeme možnost pro ty, kteří zde nebudou, nahlásit se do soboty o. Jiřímu k individuální volbě.
  • Vám, manželům, připomínáme možnost duchovní obnovy v Boskovicích v neděli 16. února. Přihlašovat se můžete do příští neděle, včetně nahlášení dětí, které tam chcete nechat hlídat.
  • V pátek bude o. Jiří udělovat svátosti nemocným v jejich domech, včetně svátosti nemocných.
  • V pátek jsou také opět zvané na setkání nejmenší děti.