Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 2. 10. do 9. 10. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 10. 2022
27. neděle v mezidobí (sv. andělé strážní)
10.30za zemřelé rodiče Miroslava a Elišku Bednářovy z Rudky
PONDĚLÍ
3. 10. 2022
sv. Maxmilián
18.00za zemřelou rodinu Novotnou, Vaněrkovu a Korcovu
ÚTERÝ
4. 10. 2022
sv. František z Assisi
18.00za Karla Majdla
STŘEDA
5. 10. 2022
sv. Palmác
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
6. 10. 2022
sv. Bruno
18.00na úmysl dárce
PÁTEK
7. 10. 2022
Panna Maria Růžencová
14.00na poděkování a za další Boží pomoc, ochranu a vedení
SOBOTA
8. 10. 2022
sv. Simeon
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče Novotné, Zezulovy a sestru Věru
NEDĚLE
9. 10. 2022
28. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Hejlovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 2. 10. do 9. 10. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 10. 2022
27. neděle v mezidobí (sv. andělé strážní)
7.30za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, bratra a duše v očistci
9.00za živou a zemřelou rodinu Kalivodovu a za duše v očistci
PONDĚLÍ
3. 10. 2022
  
ÚTERÝ
4. 10. 2022
sv. František z Assisi
  
STŘEDA
5. 10. 2022
10.00za rodinu Skalovu a Petrovu
18.00za Annu a Vlastimila Štulpovy, celou rodinu a za duše v očistci
18.45Možnost tiché i vedené adorace do 20h // za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
6. 10. 2022
sv. Bruno
  
PÁTEK
7. 10. 2022
Panna Maria Růžencová
18.00za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
8. 10. 2022
7.30za Oldřicha Štěpána a manželku a duše v očistci
NEDĚLE
9. 10. 2022
28. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za Karla Hodera
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.