Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 2. 10. do 9. 10. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 10. 2022
27. neděle v mezidobí (sv. andělé strážní)
10.30za zemřelé rodiče Miroslava a Elišku Bednářovy z Rudky
PONDĚLÍ
3. 10. 2022
18.00za zemřelou rodinu Novotnou, Vaněrkovu a Korcovu
ÚTERÝ
4. 10. 2022
sv. František z Assisi
18.00za Karla Majdla
STŘEDA
5. 10. 2022
(sv. Faustyna Kowalská)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
6. 10. 2022
sv. Bruno
18.00na úmysl dárce
PÁTEK
7. 10. 2022
Panna Maria Růžencová
14.00na poděkování a za další Boží pomoc, ochranu a vedení
SOBOTA
8. 10. 2022
Vigilie 28. neděle v mezidobí se slavením SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče Novotné, Zezulovy a sestru Věru
NEDĚLE
9. 10. 2022
28. neděle v mezidobí se slavením SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
10.30za rodinu Hejlovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 2. 10. do 9. 10. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 10. 2022
27. neděle v mezidobí (sv. andělé strážní)
7.30za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, bratra, Jiřinku Hrbáčkovou a duše v očistci
9.00za živou a zemřelou rodinu Kalivodovu a za duše v očistci
PONDĚLÍ
3. 10. 2022
  
ÚTERÝ
4. 10. 2022
sv. František z Assisi
  
STŘEDA
5. 10. 2022
sv. Faustiny Kowalské
10.00za rodinu Skalovu a Petrovu
18.00za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci a (2. úmysl) za Annu a Vlastimila Štulpovy, celou rodinu a za duše v očistci
18.45Možnost tiché i vedené adorace do 20h
ČTVRTEK
6. 10. 2022
  
PÁTEK
7. 10. 2022
Panna Maria Růžencová
15.00s ROZLOUČENÍM s p. Zdeňkem Vykydalem
18.00za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
8. 10. 2022
7.30za Oldřicha Štěpána a manželku a duše v očistci
NEDĚLE
9. 10. 2022
28. neděle v mezidobí se slavením SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za Karla a Ludmilu Hoderovy
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
  • Na sobotní celodenní adoraci se můžete zapisovat.
  • Příští neděli 9. 10. budeme slavit svátost nemocných. Přijmout ji můžete vy, kteří jste vážněji nemocní nebo v ohrožení takové nemoci. Připravte se dobrou svátostí smíření: ve farním kostele bude prodloužená příležitost v pátek od 17 hodin i v sobotu a v neděli před bohoslužbami.
  • .....Tutéž neděli ve 14:30 jsou (nejen) všechny děti zvány prožít růženec v přírodě. Sraz bude na farní zahradě.
  • .....A v neděli v 18 hodin jste zváni k modlitbě se zpěvy chval. Bude také příležitost poprosit o přímluvnou modlitbu.
  • Díky vám za příspěvek na hudební nástroje, konkrétně zejm. na elektronické piano. Můžete si jej prohlédnout.
  • U východu si vezměte do každé rodiny další občasný informační list farnosti.