Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 2. 1. do 9. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 1. 2022
2. neděle po Narození Páně, Adorační den (Sbírka na farní opravy)
10.30na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
18.00Společné zakončení adoračního dne
PONDĚLÍ
3. 1. 2022
Nejsvětějšího jména Ježíš
18.00za živou a zemřelou rodinu Havlíčkovu, Královu, Lavickou, Pevnou a duše v očistci
ÚTERÝ
4. 1. 2022
po 2. neděli po Narození Páně
18.00za zemřelého Antonína Podsedníka, manželku, syna, nemocné členy rodiny, ostatní příbuzné a duše v očistci
STŘEDA
5. 1. 2022
po 2. neděli po Narození Páně
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
6. 1. 2022
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
18.00za otce Jiřího
PÁTEK
7. 1. 2022
po 2. neděli po Narození Páně
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
8. 1. 2022
18.00s nedělní platností
na poděkování za 58 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
9. 1. 2022
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
10.30za rodinu Krejčí, Doležalovu a Krškovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 2. 1. do 9. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 1. 2022
2. neděle po Narození Páně, Adorační den (Sbírka na farní opravy)
7.30za obrácení a vzájemnou lásku
9.00za Jiřího Širůčka, rodinu Širůčkovu a Krejčířovu
PONDĚLÍ
3. 1. 2022
po 2. neděli po Narození Páně
  
ÚTERÝ
4. 1. 2022
po 2. neděli po Narození Páně
  
STŘEDA
5. 1. 2022
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – VIGILIE
10.00Centrum sociálních služeb
18.00za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
19.00Možnost tiché i vedené adorace do 20h
ČTVRTEK
6. 1. 2022
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
  
PÁTEK
7. 1. 2022
po 2. neděli po Narození Páně
14.30s ROZLOUČENÍM s paní Libuší Šticovou
18.00za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
8. 1. 2022
po 2. neděli po Narození Páně
7.30za Jaroslava a Ludmilu Tajovských,
NEDĚLE
9. 1. 2022
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (slouží Pavel Lazárek)
9.00za Janu Sychrovou a celou živou a zemřelou rodinu Sychrovu a Škrancovu (slouží Pavel Lazárek)
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
  • O slavnosti Narození Páně jsme vybrali 30 tis. Kč. Část bude použita jako příspěvek našim 38 biřmovancům na duchovní obnovu. Provázejme je hlavně modlitbou!
  • Tříkrálová sbírka nebude kvůli epidemiologické situaci klasickým koledováním probíhat ani letos, bude opět možné přispět do pokladniček v kostelích od 1. - 16. ledna. Další informace o možnostech přispění naleznete na nástěnce.
  • Díky vám všem, kteří jste se jakkoli podíleli na průběhu vánočních slavností. Díky dámám za oříšky s překvapením, které byli vánočním dárkem farnosti. Pokud jste nedostali, vzadu v kostele jich ještě několik zůstalo.
  • Dnes máme adorační den, ve kterém se modlíme za ostatní farnosti naší diecéze a za fungování kněžského semináře. Adorace bude probíhat individuálně od 11:30, společně ji zakončíme modlitbou v 18h. Ještě je pár volný míst k zajištění adorační stráže, zejm. od 13:30 do 14:30 a od 16:30 do 17h. Pokud byste někdo mohli, nahlaste se po mši svaté.