Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 19. 6. do 26. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 6. 2022
12. neděle v mezidobí (sv. Jan Nepomuk Neumann)
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
PONDĚLÍ
20. 6. 2022
18.00za sestry Královy
ÚTERÝ
21. 6. 2022
sv. Alois Gonzaga
18.00za živou a zemřelou rodinu Zedníkovu
STŘEDA
22. 6. 2022
sv. Jan Fisher a Tomáš More
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
23. 6. 2022
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, za dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
PÁTEK
24. 6. 2022
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
25. 6. 2022
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za zemřelého tatínka Bohumila Kocinu k 90. výročí jeho narození a za Boží ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
26. 6. 2022
13. neděle v mezidobí (Sbírka na formaci budoucích kněží)
10.30za zemřelou rodinu Roháčkovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 19. 6. do 26. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 6. 2022
12. neděle v mezidobí (sv. Jan Nepomuk Neumann)
7.30Za manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, bratra a duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
20. 6. 2022
  
ÚTERÝ
21. 6. 2022
sv. Alois Gonzaga
  
STŘEDA
22. 6. 2022
sv. Jan Fisher a Tomáš More
18.00Vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele za Martu a Aloise Poláčkovy, rodinu Rozsývalovu a Milana Poláčka
ČTVRTEK
23. 6. 2022
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  
PÁTEK
24. 6. 2022
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
18.00(s krátkou adorací pro děti, nejen ty, které přijaly 1. svaté přijímání za Libora, Majku a Petrušku Kalibánovy, živou rodinu a duše v očistci
SOBOTA
25. 6. 2022
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
7.30za zemřelou sestru s manželem a celou rodinu Kolářovu a Rybářovu
13.30MEZIŘÍČKO za živé i zemřelé obyvatele
17.00KOCHOV za účastníky májových pobožností a za členy společenství živého růžence
NEDĚLE
26. 6. 2022
13. neděle v mezidobí (Sbírka na formaci budoucích kněží)
7.30za rodinu Purketovu a Chloupkovu a za duše v očistci
9.00JASINOV Jana Křitele za živé a zemřelé obyvatele Jasinova, Zábludova a Kněževíska
  • Od tohoto pátku 24. do neděle 26. vás společenství Modlitby matek zve na modlitební triduum před Pánem ve svátosti: v pátek a v sobotu po mši svaté a v neděli v 18 hodin.
  • V sobotu na celodenní adoraci se můžete zapisovat.
  • POZOR! V neděli nebude devátá ve farním kostele, ale poutní v Jasinově!
  • V sobotu byli v katedrále vysvěceni pro naši diecézi: nový jáhen Tomáš Zámečník z Brna a noví kněží pro diecézi: Josef Janoušek z Moravských Budějovic, Jan Kříž z Blížkovic a premonstrát Štěpán Novák.
  • Pokud byste chtěli využít společnou dopravu na slavnost ustanovení nového biskupa ve středu 29., zapište se, prosíme, do této středy 22. 6.; Ve farním kostele můžete podepisovat poděkování o. biskupu Vojtěchovi, což jste někteří již udělali, a přání o. biskupu Pavlovi.
  • Svátost manželství 2. 7. chtějí uzavřít Tereza Prchalová z Novičí (91) s Petrem Porketem z Bělé u Jevíčka (87). Modleme se za ně. Kdybyste věděli o nějaké překážce, oznamte ji.
  • Sbírkou jsme darovali 27 tisíc na pronásledované křesťany a 21 tisíc na diecézní charitu. Do dneška můžete ve farním kostele přispívat do pokladniček na dětské domovy na Ukrajině, od příští neděle na podporu křesťanské školy v Sudicích. Více informací je na nástěnce ve farním kostele.
  • Po mši svaté si vezměte informační list farnosti. Potřebujete-li velký formát, vezměte si jej na stolečku.