Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 19. 5. do 26. 5. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 5. 2024
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
10.30za Emilii Hejlovou, manžela, syny a zemřelé příbuzné
PONDĚLÍ
20. 5. 2024
Památka Panny Marie, Matky církve
17.45májová pobožnost
18.00za Zdeňka Kosmáka, rodinu Kosmákovu a Mikešovu
ÚTERÝ
21. 5. 2024
Svátek posvěcení katedrály – diecéze
18.00za děti, vnoučata a jejich rodiny
STŘEDA
22. 5. 2024
(sv. Rita)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
23. 5. 2024
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
17.45májová pobožnost
18.00za Boží pomoc a ochranu
PÁTEK
24. 5. 2024
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
25. 5. 2024
(sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII.)
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
26. 5. 2024
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
10.30na poděkování za 59 let ministrantské služby s prosbou o zdraví a ochranu do dalších let
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 19. 5. do 26. 5. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 5. 2024
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
7.30za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu a všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
20. 5. 2024
(Panny Marie, Matky církve)
  
ÚTERÝ
21. 5. 2024
Výročí posvěcení katedrály
  
STŘEDA
22. 5. 2024
18.00za Josefa Hodyce, všechny živé a zemřelé z rodiny, uzdravení vnučky a všechny duše v očistci
ČTVRTEK
23. 5. 2024
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  
PÁTEK
24. 5. 2024
18.00(vedená zvláště pro mládež, nejen připravující se na biřmování) za děti, vnoučata a jejich rodiny
SOBOTA
25. 5. 2024
10.00KŘEST Tomáše Kolka
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Stanislavem Pavlíkem
NEDĚLE
26. 5. 2024
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (sv. Filip Neri)
7.30za rodiče Odehnalovy, Daňkovy, Josefa Wildmanna, Ludvíka Odehnala, Františku Kovářovou a všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • K událostem týdne: Májové modlitby s Marií budou v Jasinově dnes, v pondělí, ve středu a v pátek v 18 hodin, ve Třebětíně zítra – v pondělí v 19 hodin a v Kladorubech s modlitbou za úrodu příští neděli v 18:30 hodin
  • Všechny vás, kteří byste chtěli zažít společenství s prvky metody Farních buněk, zveme na setkání ve středu po bohoslužbě.
  • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku a na internetu. Zveme vás při ní k modlitební podpoře akce Letovice jinak.
  • V sobotu od 14 do 18 se zúčastníme akce Letovice jinak, kde chceme nabídnout posezení u kávy, farní informace a něco inspirativního či i zábavného. Kdo byste byli ochotni pomoci v některé této oblasti, hlaste se, prosíme, faráři Jiřímu.
  • Z dalších oznámení: Za farnost chceme s pastorační radou poděkovat Karlovi a Jiřímu Bušovi za organizaci ministrantské pouti a týmu, který připravoval letošní farní víkend, zaměřený pro rodiny s dětmi!
  • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.