Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 19. 3. do 26. 3. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 3. 2023
4. NEDĚLE POSTNÍ – Laetare (Radostná)
10.30s latinským ordinariem této neděle za Vlastimila Širůčka a rodinu Peterovu
PONDĚLÍ
20. 3. 2023
SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený svátek
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelou Marii Petrů a celou živou a zemřelou rodinu
ÚTERÝ
21. 3. 2023
po 4. neděli postní
18.00za Marii Kosmákovou, rodiče, bratry Josefa a Stanislava
STŘEDA
22. 3. 2023
po 4. neděli postní
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
23. 3. 2023
po 4. neděli postní (sv. Turibius z Mongroveja)
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za Vlastimila Hejla, Josefa Hrušku, tetu Josefu a manžela
PÁTEK
24. 3. 2023
po 4. neděli postní
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
25. 3. 2023
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za dary Ducha svatého, klid v duši a Boží pomoc
NEDĚLE
26. 3. 2023
5. NEDĚLE POSTNÍ
10.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 19. 3. do 26. 3. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 3. 2023
4. NEDĚLE POSTNÍ – Laetare (Radostná)
7.30na poděkování za 92 let života s prosbou o další ochranu a za zemřelého bratra
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
20. 3. 2023
Slavnost sv. Josefa
  
ÚTERÝ
21. 3. 2023
  
STŘEDA
22. 3. 2023
po 4. neděli postní
18.00vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. svaté přijímání za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu, Bednářovu a všechny duše v očistci
ČTVRTEK
23. 3. 2023
  
PÁTEK
24. 3. 2023
18.00VIGILIE SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ za rodinu Hrdličkovu
SOBOTA
25. 3. 2023
Slavnost Zvěstování Páně
14.00s ROZLOUČENÍM s ROBINEM STRIOU
17.00KOCHOV na místní úmysly
NEDĚLE
26. 3. 2023
5. NEDĚLE POSTNÍ
7.30za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
9.00za zemřelého manžela, rodinu Pravcovu, Řezníkovu, Šabrňákovu, Dvořákovu a Novákovu
  • K akcím týdne: Na sobotní adoraci od 7:30 do 12 hodin v kostele, se můžete psát na stolečku či na internetu. Ranní sobotní bohoslužba nebude, slavnost Zvěstování Páně budeme slavit jako vigilii v pátek večer.
  • O. Jiří má studijní dovolenou do konce týdne.
  • Jarní brigádu na farních zahradách kvůli pohřbu přesuneme o týden později na sobotu 1. dubna dopoledne.
  • Dnes: (v neděli) v 18 hodin připomínáme pozvání ke společné modlitbě Křížové cesty, vedené společenství hnutí Fokoláre. (Příští neděli odpoledne ji povedou děti, připravující se na 1. svaté přijímání.)
  • Synodální setkání se kvůli pašijím a křížové cestě přesouvá po velikonočních svátcích.
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.
  • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.