Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 19. 2. do 26. 2. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 2. 2023
7. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Kučerovy a Kratochvílovy, zemřelé prarodiče, sestry, příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
20. 2. 2023
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, dvoje zemřelé rodiče a za duše v očistci
ÚTERÝ
21. 2. 2023
(sv. Petr Damiani)
18.00za zemřelou švagrovou
STŘEDA
22. 2. 2023
POPELEČNÍ STŘEDA
14.00s udílením popelce
ČTVRTEK
23. 2. 2023
po Popeleční středě (sv. Polykarp)
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za tetičky Růženu Hejlovou a Julii Lutzovou
PÁTEK
24. 2. 2023
po Popeleční středě
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
25. 2. 2023
po Popeleční středě
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
prosba o dar víry a požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE
26. 2. 2023
1. NEDĚLE POSTNÍ
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Na Popeleční středu bude mše svatá ve 14 hodin otevřená veřejnosti. Popelec se bude udílet také v sobotu a v neděli po mši svaté.
  • Počínaje tímto čtvrtkem bude pobožnost křížové cesty v postní době vždy v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 17.30, společná modlitba růžence v tyto dny nebude.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 19. 2. do 26. 2. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 2. 2023
7. neděle v mezidobí (Sbírka Haléř sv. Petra)
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za nemocnou Veroniku
PONDĚLÍ
20. 2. 2023
  
ÚTERÝ
21. 2. 2023
  
STŘEDA
22. 2. 2023
POPELEČNÍ STŘEDA
18.00za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu, Bednářovu a všechny duše v očistci
ČTVRTEK
23. 2. 2023
  
PÁTEK
24. 2. 2023
po Popeleční středě
18.00za Josefa Ondráčka, rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
SOBOTA
25. 2. 2023
po Popeleční středě
7.30za živou a zemřelou rodinu Havlíkovu
17.00KOCHOV na místní úmysl
NEDĚLE
26. 2. 2023
1. NEDĚLE POSTNÍ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00na poděkování za 60 let manželství s prosbou o požehnání do dalších let pro celou rodinu
  • K akcím týdne: Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku či na internetu.
  • Jsme zváni rozjímat společně nad Pánovou křížovou cestou. Ve farním kostele většinou v neděli v 18 hodin. Chceme poprosit vás, různé skupiny, společenství, spolky apod., abyste si vzali na starost v letošní postní době přípravu jedné z nich. Mohlo by to přispět k pestrosti křížových cest a propojení farnosti. Zapisujte se na stolečku ve farním kostele či na internetu.
  • Další oznámení: Děkujeme vám všem, kteří jste jakkoli přispěli k uskutečnění plesu!
  • Brožurku Postní průvodce s myšlenkami na každý den postní doby je možné si za dobrovolný příspěvek vzít v kostele, je možné jej také stáhnout jako aplikaci.
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.
  • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.