Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 19. 1. do 26. 1. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 1. 2020
2. neděle v mezidobí
10.30za manžela Bohumíra, syna Stanislava, rodiče Bártovy a sestry Marii, Boženu a Anežku
PONDĚLÍ
20. 1. 2020
sv. Fabián a Šebestián
18.00za všechny živé a zemřelé rodiny Daňkovy, Lebartovy, Šticovy, Ryšavé a ostatní příbuzné
ÚTERÝ
21. 1. 2020
sv. Anežka Římská
18.00za obrácení hříšníků a odčinění urážek Boha
STŘEDA
22. 1. 2020
sv. Vincenc
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
23. 1. 2020
sv. Ildefons
18.00za rodiče Hejlovy, syny a zemřelé příbuzné
PÁTEK
24. 1. 2020
sv. František Saleský
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
25. 1. 2020
svátek Obrácení svatého Pavla
18.00s nedělní platností
za Bohuslava Boucníka a rodiče
NEDĚLE
26. 1. 2020
3. neděle v mezidobí
10.30za Antonína Bartáka, rodiče a rodinu Nečasovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 19. 1. do 26. 1. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 1. 2020
2. neděle v mezidobí
7.30za Františka Tichého a rodiče Mrázkovy
9.00za Emila Holka, manželku, sestru a živou a zemřelou rodinu
15.00EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA za jednotu církve
PONDĚLÍ
20. 1. 2020
  
ÚTERÝ
21. 1. 2020
sv. Anežka Římská
  
STŘEDA
22. 1. 2020
sv. Vincenc
18.00za všechny skupiny společenství modliteb matek
ČTVRTEK
23. 1. 2020
  
PÁTEK
24. 1. 2020
sv. František Saleský
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Ludmilou Brožkovou
18.00za duchovní a tělesné zdraví celé rodiny
SOBOTA
25. 1. 2020
svátek Obrácení svatého Pavla
7.30úmysl je ještě volný
NEDĚLE
26. 1. 2020
3. neděle v mezidobí - neděle Božího slova
7.30za rodiče Francovy a děti
9.00za všechny obyvatele farnosti
  • Papež František vyhlásil každou 3. neděli v mezidobí dnem Boží slova, který nám má pomoci, aby se každý náš den stal dnem Božího slova. Na všech bohoslužbách té příští budeme žehnat knihy Písma svatého, které si tedy můžete přinést.
  • Pro rodiče, jejichž děti chtějí letos poprvé přijmout eucharistii, opakuji pozvání na faru tuto středu po mši svaté. Zváni jsou i kmotři dětí.
  • Pro vás manžele je tu nabídka děkanátní duchovní obnovy v neděli 16. února v Boskovicích. Podrobnosti najdete na nástěnce.
  • Náš otec biskup nám posílá poděkování za Tříkrálovou sbírku: "Milé sestry, bratři, děti, chtěl bych všem koledníkům a podporovatelům charitního díla poděkovat. Děkuji vám za ochotu pomáhat potřebným svým úsilím a svými dary. Organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i sčítání výsledků. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 28 milionů korun a podpořili tak služby a projekty Charity, které pomáhají lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 119 milionů korun. Jaké jsou výsledky v letošním roce, můžete aktuálně sledovat na nových internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz. Provázím vás v modlitbě. biskup Vojtěch. Celý text najdete na nástěnce.
  • Začíná první kolo voleb do ekonomické a pastorační rady. U východu si každý z vás – od 15ti let – vezměte lístky, kde najdete všechny potřebné instrukce. Do středy 29. ledna je můžete odevzdávat s návrhy kandidátů, kteří by nás všechny mohli dobře zastupovat a táhnout kupředu.