Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 18. 9. do 25. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 9. 2022
25. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou rodinu Roháčkovu
PONDĚLÍ
19. 9. 2022
sv. Januárius
18.00za zemřelou rodinu Podzimkovu, babičku Věru a duše v očistci
ÚTERÝ
20. 9. 2022
Sv. Ondřej, Pavel a druhové, korejští mučedníci
18.00za Aloise Daňka
STŘEDA
21. 9. 2022
Svátek sv. Matouše
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
22. 9. 2022
18.00za Jana a Cecílii Kolářovy a jejich rodiče
PÁTEK
23. 9. 2022
sv. Pio z Pietrelciny
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
24. 9. 2022
18.00s nedělní platností
za zemřelou Ludmilu Stejskalovou
NEDĚLE
25. 9. 2022
26. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 18. 9. do 25. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 9. 2022
25. neděle v mezidobí
7.30za Karla Přichystala, rodiče z obou stran a rodinu Kobylkovu, Přichystalovu a Dospivovu.
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
19. 9. 2022
  
ÚTERÝ
20. 9. 2022
Sv. Ondřej, Pavel a druhové, mučedníci
  
STŘEDA
21. 9. 2022
Svátek sv. Matouše
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelou manželku pí. Prchalovou
16.30Společné rozjímání Božího slova na faře
18.00za manžela, bratra, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
ČTVRTEK
22. 9. 2022
  
PÁTEK
23. 9. 2022
sv. Pio z Pietrelciny
18.00za živou a zemřelou rodinu Halasovu, Bělehrádkovu a Hokovu a za všechny duše v očistci
SOBOTA
24. 9. 2022
7.30za dožití 58 let života
10.00s ROZLOUČENÍM s p. Krejčířem z Novičí
NEDĚLE
25. 9. 2022
26. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (slouží o. Alois)
9.00na poděkování za společně prožitá léta s prosbou o další ochranu do dalších let (slouží o. Alois)
  • Setkání pastorační rady a spolupracovníků bude tuto středu večer.
  • Ve čtvrtek se koná tradiční autobusová pouť na Vranov, do Sloupu a do Křtin. Je třeba se ideálně dnes přihlásit. Podrobnosti jsou na nástěnce.
  • Biblické tance budou bývat tento a další čtvrtek v 19 hodin v sále Elimu.
  • Tento pátek 23., sobotu a neděli 25. bude ve farním kostele modlitební triduum Modliteb Matek. Po všechny tři dny vždy po mši svaté s vystavenou Nejsvětější Svátostí. V neděli po deváté. Všichni jste srdečně zváni.
  • Na sobotní celodenní adoraci se můžete zapisovat.
  • Naši biskupové nám adresují prohlášení ke komunálním a senátním volbám: Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů. Jménem biskupů Mons. Jan Graubner.
  • Příspěvek na hudební nástroje pro farnost můžete dávat vzadu v(e farním) kostele. Nyní je vybraná asi pětina.
  • Na zajištění darů a přímluv při bohoslužbách za farníky se zapisujte rodiny nebo skupinka přátel.
  • Děti, přijďte si pro obrázky, na internetových stránkách najdete další příběh.