Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 18. 6. do 25. 6. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 6. 2023
11. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Ludmilu a Ladislava Dvořákovy s prosbou o Boží požehnání rodině Dvořákově a Buriánkově
PONDĚLÍ
19. 6. 2023
sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald
18.00za Boží ochranu pro rodinu Dvořákovu, za zemřelou babičku a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
ÚTERÝ
20. 6. 2023
18.00na poděkování za dar prožití 100 let pana Miloslava Hladkého
STŘEDA
21. 6. 2023
sv. Alois Gonzaga
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
22. 6. 2023
sv. Jan Fisher a Tomáš More
18.00za zemřelé rodiče, příbuzné a duše v očistci
PÁTEK
23. 6. 2023
sv. Josef Cafasso
14.00za Františku Káčerikovou a rodinu
SOBOTA
24. 6. 2023
slavnost Narození sv. Jana Křtitele
17.45litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00za zemřelou Aničku Nečasovou, Vladimíra Holubce a rodinu
NEDĚLE
25. 6. 2023
12. neděle v mezidobí (Sbírka na bohoslovce a církevní školství)
10.30za rodiče Wetterovy a čtyři sourozence a za manžela Ottu a jeho rodiče
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 18. 6. do 25. 6. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 6. 2023
11. neděle v mezidobí
7.30za manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, za bratra a za Jiřinku Hrbáčkovou
9.00za rodinu
PONDĚLÍ
19. 6. 2023
  
ÚTERÝ
20. 6. 2023
  
STŘEDA
21. 6. 2023
sv. Alois Gonzaga
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou a za zemřelého Františka Klimka
18.00za manžela, rodiče Havránkovy, zetě Karla a celou živou a zemřelou rodinu
18.45společné rozjímání Božího slova
ČTVRTEK
22. 6. 2023
  
PÁTEK
23. 6. 2023
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Boženou Greifovou
18.00za Martu a Aloise Poláčkovy, rodinu Rozsívalovu a Milana a Jaroslava Poláčka
SOBOTA
24. 6. 2023
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
7.30za zemřelé rodiče Lucovy
11.00se SVÁTOSTÍ MANŽELSTVÍ IVANA A ANDREY
17.00KOCHOV na místní úmysly
NEDĚLE
25. 6. 2023
12. neděle v mezidobí (Sbírka na bohoslovce a církevní školství)
7.30za rodiče Nečasovy a vnuka Pavla Janouška
9.00JASINOV ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ OBYVATELE JASINOVA, ZÁBLUDOVA A KNĚŽEVÍSKA
  • K akcím týdne: Pastorační rada se sejde v pondělí.
  • V sobotu v 15 hodin zde bude obřad uzavření manželství pí. Matisové a p. Dvořáka z cizích farností.
  • Příští neděli 25. 6., pozor! bude v 9 hodin poutní bohoslužba v Jasinově místo ve farním kostele!
  • K pozdějším akcím: připomínáme přípravu na biřmování: setkání vás, kteří byste byli ochotní nějak pomoci s přípravou na biřmování, ve středu 28. června večer. Vy, kteří byste se chtěli začít připravovat na biřmování, přihlašujte se do konce června.
  • Z dalších oznámení: Včera byl pro naši diecézi vysvěcený jeden kněz a dva dočasní jáhnové.
  • Dnes: připomínáme pozvání pro vás všechny na farní synodální setkání v 17 hodin na téma priority našich farností, tvůrci pokoje a práce pastoračních rad.
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh bude jako vždy na farních internetových stránkách.