Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 18. 4. do 25. 4. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 4. 2021
3. neděle velikonoční
10.30za zemřelého Františka Bočka
PONDĚLÍ
19. 4. 2021
po 3. neděli velikonoční
18.00na dobrý úmysl
ÚTERÝ
20. 4. 2021
po 3. neděli velikonoční
  
STŘEDA
21. 4. 2021
po 3. neděli velikonoční
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
22. 4. 2021
po 3. neděli velikonoční
18.00za Růženu Korcovou
PÁTEK
23. 4. 2021
Svátek sv. Vojtěcha
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
24. 4. 2021
Vigilie 4. neděli velikonoční
18.00s nedělní platností
za zemřelého Ing. Jaroslava Tajovského
NEDĚLE
25. 4. 2021
4. neděle velikonoční, Den modliteb za povolání
10.30za manžela, bratra, švagra a živou a zemřelou rodinu
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 18. 4. do 25. 4. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 4. 2021
3. neděle velikonoční
7.30za rodinu Peterkovu, Prudilovu a Pavlíkovu a za duše v očistci
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
18.00Společná modlitba Cesty světla s možností přijmout eucharistii
PONDĚLÍ
19. 4. 2021
po 3. neděli velikonoční
  
ÚTERÝ
20. 4. 2021
po 3. neděli velikonoční
18.00za rodiny
STŘEDA
21. 4. 2021
po 3. neděli velikonoční
18.00za manžela a rodiče a za duše v očistci
ČTVRTEK
22. 4. 2021
po 3. neděli velikonoční
14.30s ROZLOUČENÍM s pí. Květou Loukotovou
PÁTEK
23. 4. 2021
Svátek sv. Vojtěcha
18.00za Mons. Václava Kulhánka, českobudějovického kanovníka
SOBOTA
24. 4. 2021
po 3. neděli velikonoční
10.00Žehnání motorek a motoristům
11.00KOCHOV Slavnost sv. Jiří vyhrazená rodinám kochovských rodáků a obyvatel za p. Jiřího Prudila a rodinu
18.00Vigilie 4. neděle velikonoční za Jiřinu Ondráčkovou, rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
NEDĚLE
25. 4. 2021
4. neděle velikonoční, Den modliteb za povolání
7.30za rodiče Chladilovy a Štěpánovy a za duše v očistci
9.00abychom pomáhali mladým lidem uslyšet a přijmout povolání k duchovnímu stavu, nebo manželství, a abychom lépe žili ta povolání, která jsme již přijali
14.00KŘEST Kryštofa Mizerovského
18.00Společná modlitba Cesty světla s možností přijmout eucharistii
 • O. Jiří bude mít příští týden studijní dovolenou.
 • Připomínáme, že úklid 2. skupiny je přesunut na tuto středu po mši svaté. Kdo v úklidových skupinách nejste a měli byste čas, s vděčností bude přivítána vaše pomoc.
 • K hospodaření: Sešli jsme se s ekonomickou radou. Aktuálně řešíme zejména celkovou rekonstrukci chodníků kolem kostela, opravu omítky v presbytáři, záchranu bortící se části fortny a rozhodli jsme se prodat náš kousek farního lesa do správy naší diecéze a peníze investovat. O první květnové neděli představíme uzavírku hospodaření a svátostné pastorace za minulý rok.
 • S pastoračí radou jsme zpracovali vaše odpovědi v dotaznících a do začátku nového pastoračně-školního roku připravíme konkrétní výsledky z celého našeho hledání odpovědí na "aktuální výzvy" naší farnosti, nazvané K NOVÝM VZTAHŮM A ÚČASTI
 • Rozhodli jsme se uspořádat letos Noc kostelů i v naší farnosti, přestože bude zřejmě ještě poznamenaná epidemiologickými omezeními. Kdybyste někdo z vás rozlišil, že pomoc s přípravou této evangelizační akce je vaším místem, nabídněte se o. Jiřímu, nebo Martinovi Hoderovi.
 • V tomto roce rodiny bychom si měli více všímat rodin v těžkostech. Tam, kde sami nedokážete pomoci, obraťte se na naše farní charitní dílo.
 • Dnes je naposledy možné přispět do sbírky na potřeby postiženým rodinám v Bělehradě.
 • Několik doporučených knížek za dobrovolný příspěvek je (ve far.kost.) vzadu na stolečku.