Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 18. 2. do 25. 2. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 2. 2024
1. NEDĚLE POSTNÍ
10.30NA PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA, 56 let Jirkovy varhanní služby, zdraví a Boží ochranu do dalších let
PONDĚLÍ
19. 2. 2024
po 1. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
ÚTERÝ
20. 2. 2024
po 1. neděli postní
18.00za dar zdraví a spásu
STŘEDA
21. 2. 2024
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
22. 2. 2024
Svátek Stolce sv. Petra
17.30pobožnost křížové cesty
18.00NA PODĚKOVÁNÍ ZA KNĚZE TÉTO FARNOSTI S PROSBOU O NÁSLEDOVNÍKY PRO DALŠÍ GENERACE
PÁTEK
23. 2. 2024
po 1. neděli postní (sv. Polykarp)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
24. 2. 2024
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za zemřelé Ludmilu a Milana Stejskalovy
NEDĚLE
25. 2. 2024
2. NEDĚLE POSTNÍ (Sbírka Svatopetrský haléř)
10.30za uzdravení rodinných vztahů
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Sbírka příští sobotu a neděli bude tzv. Svatopetrský haléř. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí a pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a lidem v nouzi. Za všechny vaše dary Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 18. 2. do 25. 2. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 2. 2024
1. NEDĚLE POSTNÍ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za rodinu Širůčkovu a Krejčířovu
PONDĚLÍ
19. 2. 2024
  
ÚTERÝ
20. 2. 2024
  
STŘEDA
21. 2. 2024
po 1. neděli postní (sv. Petr Damiani)
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BOHOSLUŽBA SLOVA
18.00FARA za Marii Červinkovou, syna Lukáše, rodiče Petrželkovy a všechny duše v očistci
ČTVRTEK
22. 2. 2024
Stolce sv. Petra
  
PÁTEK
23. 2. 2024
po 1. neděli postní (sv. Polykarp)
18.00(Vedená zvláště pro mládež, nejen připravující se na biřmování) za Jaroslava Holka
SOBOTA
24. 2. 2024
po 1. neděli postní
7.30FARA za Josefa a Boženu Greifovy
17.00KOCHOV na místní úmysly
NEDĚLE
25. 2. 2024
2. NEDĚLE POSTNÍ (Sbírka tzv. Svatopetrský haléř)
7.30za všechny živé a zemřelé z rodiny Pecháčkovy, Fáberovy, Fojtovy a Staré
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
 • K událostem týdne: Ve středu po bohoslužbě jsme zvaní ke společnému rozjímání Božího slova.
 • Na sobotní celodenní adoraci se můžete zapisovat na stolečku a na internetu.
 • Příští neděli jsme zvaní v 18 hodin na večer chval s přímluvnou modlitbou.
 • Z dalších oznámení: Biskup Pavel nám píše krátkou informaci o další etapě synodálního procesu: "Milí přátelé, synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla. Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna. Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému. Váš biskup Pavel"
 • Dnes v 18 hodin (ve farním kostele) bude křížová cesta.
 • Vzadu na stolečku si můžete vzít za dobrovolný příspěvek brožurku Postní průvodce.
 • Pro děti od příští neděle začne postní program Zahrádka Božího slova. Každé dítě ať si vezme vpředu ve farním kostele sadu k jejímu vytvoření. Každou neděli pak dostanou semínko Božího slova, které budou pěstovat.
 • Také si děti mohou vzít pokladničku na postní almužnu.
 • Po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.