Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 9. 2023
24. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého Petra Tandlera
PONDĚLÍ
18. 9. 2023
(sv. Josef Kupertinský)
18.00za rodinu Hruškovu, Roháčkovu a Hejlovu
ÚTERÝ
19. 9. 2023
18.00za živou a zemřelou rodinu Zedníkovu
STŘEDA
20. 9. 2023
sv. Ondřej, Pavel a druhové
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
21. 9. 2023
svátek sv. Matouše
18.00na poděkování Pánu Bohu za 62 roky života otce Aloise s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let
PÁTEK
22. 9. 2023
sv. Mořic a druhové
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
23. 9. 2023
sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
18.00s nedělní platností
za zemřelou Ludmilu Stejskalovou
NEDĚLE
24. 9. 2023
25. neděle v mezidobí (světový den migrantů a uprchlíků) (SBÍRKA na bohoslovce a církevní školství)
10.30na poděkování za dožití 87 let s prosbou o zdraví do dalších let
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 9. 2023
24. neděle v mezidobí
7.30za zemřelé rodiče, manžela, syna a celou živou a zemřelou rodinu (svátosti eucharistie a smíření slouží Jiří Janalík)
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (svátosti eucharistie a smíření slouží Jiří Janalík)
PONDĚLÍ
18. 9. 2023
  
ÚTERÝ
19. 9. 2023
  
STŘEDA
20. 9. 2023
sv. Ondřej Kim Tae-gon, Pavel a druhové
18.00za Marii a Františka Novotných, rodné sestry Annu, Josefu, ctihodnou sestru Zdeňku a všechny duše v očistci (slouží Miroslav Parajka)
ČTVRTEK
21. 9. 2023
Sv. Matouše
  
PÁTEK
22. 9. 2023
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Ladislavem Musilem
SOBOTA
23. 9. 2023
17.00KOCHOV poutní slavnost sv. Matouše na úmysly místních a poutníků
NEDĚLE
24. 9. 2023
25. neděle v mezidobí (světový den migrantů a uprchlíků) (SBÍRKA na bohoslovce a církevní školství)
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00se KŘTEM Olivera Blahušiaka na poděkování za společně prožitá léta manželství s prosbou o ochranu pro celou rodinu do dalších let
  • K událostem týdne: V pátek a v sobotu – Pozor! – nebudou bohoslužby ve farním kostele.
  • Setkání rodičů biřmovanců bude příští neděli 24. září v 17 hodin.
  • Dnes Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.
  • Z dalších oznámení: Vyslechněme si pastýřský list otce biskupa Pavla: Milí přátelé,
    v evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštění nelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednání propojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech často upřednostňuje milosrdenství před kritikou. Základem tohoto přístupu je jednota křesťanského společenství spojená s modlitbou, která je jakousi porodní babkou milosrdenství. Když stojíme na prahu nového školního roku, byl bych rád, abychom si pro něj stanovili tři konkrétní cíle: Být skrze modlitbu tvůrcem pokoje. – Jako praktický důsledek synodálního úsilí v naší diecézi vzniká povinnost nově vytvořit farní pastorační rady. Pro jejich práci je podmínkou také schopnost naslouchat a tvořit pokojnou atmosféru. Kdo se chtěl zdokonalit v těchto dovednostech, mohl se přihlásit do projektu Stávat se tvůrci pokoje, který připravilo pastorační středisko. Na podzim se budou v naší diecézi konat setkání zástupců farních pastoračních rad s cílem pomoci vytvářet farnosti jako otevřené komunity víry. Rád bych vás požádal, abyste na tvorbu pastoračních rad pamatovali také v modlitbě. Milosrdně přijímat tíživou situaci druhých. – Papež František vybízí k modlitbě za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve, aby tak jejich bolest byla uzdravena. V naší diecézi je od září otevřen Projekt 3P, který zraněným nabízí psychologickou a duchovní pomoc. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách biskupství. V citlivé situaci se nacházejí i ti, kteří jsou rozvedeni, znovu sezdáni a nemohou přistupovat ke svátostem. Jejich pevná víra je mnohdy hodná obdivu. I pro ně se budeme postupně snažit v diecézi podle apoštolské exhortace Amoris laetitia hledat řešení, které by prohloubilo jejich život z víry ve společenství církve. Oživit jednotu při liturgii. – Se školním rokem jsou neodmyslitelně spojeny lavice, a ty nalezneme i v kostele. Právě v nich prožíváme liturgii, která by měla být výrazem jednoty duše a těla. Postoje při ní jsou vnějším znakem celého společenství. Proto se k vám dostávají jednoduché kartičky, které se snaží připomenout postoje věřícího v průběhu slavení mše svaté.
    Rád bych vám na závěr popřál, aby nadcházející školní rok byl pro nás plně prostoupen milosrdnou logikou evangelia. Žehnám každému z vás. + biskup Pavel