Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 17. 5. do 24. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 5. 2020
6. neděle velikonoční
10.30na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
18. 5. 2020
Pondělí po 6. neděli velikonoční
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00za Stanislava Chladila a rodiče a za Zdeňka Kosmáka a rodiče
ÚTERÝ
19. 5. 2020
Úterý po 6. neděli velikonoční
18.00za zemřelou Kristinu Kocinovou
STŘEDA
20. 5. 2020
sv. Klement M.
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
21. 5. 2020
Nanebevstoupení Páně
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00za rodinu Stahlíkovu, Zunkovu, Košarišťanovu a duše v očistci
PÁTEK
22. 5. 2020
Slavnost Výročí posvěcení katedrály/ Pátek po 6. neděli velikonoční
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
23. 5. 2020
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost s novénou o Ducha svatého
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
24. 5. 2020
7. neděle velikonoční
10.30za všechny obyvatele farnosti
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 17. 5. do 24. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 5. 2020
6. neděle velikonoční (Den modliteb za pronásledované křesťany)
7.30za všechny obyvatele farnosti
9.00za pronásledované křesťany (slouží o. Alois)
14.00TŘEBĚTÍN poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého za živé i zemřelé obyvatele Třebětína a za poutníky
PONDĚLÍ
18. 5. 2020
Pondělí po 6. neděli velikonoční
  
ÚTERÝ
19. 5. 2020
Úterý po 6. neděli velikonoční
  
STŘEDA
20. 5. 2020
Svátek sv. Klementa M. Hofbauera
14.30s ROZLOUČENÍM s pí. Helenou Tajovskou
18.00za zdraví a požehnání pro děťátko
ČTVRTEK
21. 5. 2020
Slavnost Výročí posvěcení katedrály
18.00KLÁŠTERNÍ KOSTEL slavnost Nanebevstoupení Páně
PÁTEK
22. 5. 2020
Pátek po 6. neděli velikonoční
18.00za rodiče Širůčkovy, nemocného bratra a Andulku Brablecovou
SOBOTA
23. 5. 2020
Sobota po 6. neděli velikonoční
7.30za zemřelou Františku Nečasovou, všechny obyvatele Skrchova a za duše v očistci
NEDĚLE
24. 5. 2020
Slavnost Nanebevstoupení Páně
7.30za rodiče Odehnalovy, Daňkovy, Josefa Wildmanna, Ludvíka Odehnala, Františku Kovářovou a všechny duše v očistci.
9.00za Antonii Bednářovou a rodinu Ilovou
  • Připomínáme, že sobotní večerní bohoslužba je nyní přednostně pro účastníky "deváté" a nahrazuje ji. Včera tam bylo asi 50 osob, tedy se můžete přidat ještě další. Podobně to je se slavností Nanebevstoupení Páně, které se účastněte jen jednou.
  • Nedělní sbírky, včetně sbírky na farní opravy, dávejte, prosím, s dodržováním hygieny do kasiček u stolečků v zadní části kostela, příp. posílejte na farní účet.
  • "Májové pobožnosti" a od pátku zároveň s novénou o Ducha svatého budou:
    Pravidelně v Třebětíně Út a So 18:30, v Kochově Ne 14:00, v Jasinově Ne, Po, St a Pa v 18:00, v Kladorubech Ne 19:00, ve farním kostele Ne 18:00 a v klášterním Po, Čt a So 17:15.
    Mimořádně ve farním kostele St a Pá po mši svaté (Můžete také navrhnout i další místa, kde byste se chtěli takto pomodlit). Kdo se nedostanete ke společné modlitbě fyzicky, připojte se duchovně.

  • Ve čtvrtek bude setkání Pastorační rady. Bude promýšlet pastorační plán na příští rok, služby ve farnosti, formu ohlášek, organizaci přípravy na biřmování ad.
  • V sobotu budou děti, připravující se k prvnímu přijetí eucharistie, poprvé slavit svátost smíření.