Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 17. 3. do 24. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 3. 2024
5. NEDĚLE POSTNÍ
10.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
18. 3. 2024
po 5. neděli postní (sv. Cyril Jeruzalémský)
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za rodinu Krejčí, Doležalovu a Krškovu
ÚTERÝ
19. 3. 2024
SLAVNOST SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie
18.00za zemřelou paní Elišku Elblovou a duše v očistci
STŘEDA
20. 3. 2024
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
21. 3. 2024
po 5. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za bratra Pavla Bártu
PÁTEK
22. 3. 2024
po 5. neděli postní
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
23. 3. 2024
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za rodinu Bednářovu
NEDĚLE
24. 3. 2024
KVĚTNÁ NEDĚLE
10.30za zemřelé rodiče
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 17. 3. do 24. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 3. 2024
5. NEDĚLE POSTNÍ
7.30za rodinu Tihounovu, Staňkovu, Růžičkovu a Čermákovu
9.00ZA KOSTELNÍKY A AKOLYTY FARNOSTI, ABY JEJICH SLUŽBA BYLA K UŽITKU NÁS VŠECH
PONDĚLÍ
18. 3. 2024
  
ÚTERÝ
19. 3. 2024
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
  
STŘEDA
20. 3. 2024
po 5. neděli postní
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za všechny živé a zemřelé z rodiny Petrovy
18.00FARA za zemřelou Marii Fadrnou
ČTVRTEK
21. 3. 2024
  
PÁTEK
22. 3. 2024
po 5. neděli postní
18.00(vedená zvláště pro mládež, nejen připravující se na biřmování za Vlastimila Štulpu a všechny živé a zemřelé z rodiny Štulpovy, Kolářovy a Halvovy
SOBOTA
23. 3. 2024
po 5. neděli postní
7.30FARA za zemřelého Leoše Kabáta a celou rodinu
NEDĚLE
24. 3. 2024
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
7.30za Marii a Jana Hoderovy, dceru Zdenu a manžela Josefa a jejich syna Petra; syna Bořivoje a manželku Ludmilu a živou rodinu
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
 • K událostem týdne: Ve čtvrtek se budeme na faře vložkovat komín. Bude potřeba pomoc několika z nás k přípravě sálu ve středu po bohoslužbě a k úklidu ve čtvrtek nebo v pátek. Prosím, hlaste se.
 • Hlavní příležitost k předvelikonočnímu slavení svátosti smíření bude příští neděli od 14:30, kromě našich kněží zde bude Michal Polenda a Michal Cvingráf. Ale i časy slavení svátosti smíření před bohoslužbami budou prodlouženy od tohoto pátku.
 • Připomínáme pašijové hry, které se uskuteční příští neděli v 16 hodin a ve středu Svatého týdne v 19:30. Lístky pro vás a ty, které pozvete, je možné vyzvednout po deváté nebo v Turistickém informačním centru.
 • Z pozdějších událostí: Bohoslužby o Velikonočním triduu budou ve farním kostele na Zelený čtvrtek v 19 hodin, na Veliký pátek v 15 hodin a Velikonoční vigilie bude letos na Rozhraní ve 20:30, abychom více naše farnosti propojovali. Vzadu v kostele bude rozpis, kde se zapište vy, kteří byste chtěli svézt či nabídnout svezení. V klášterním kostele budou všechny tři bohoslužby v 18 hodin. Rozpis bohoslužeb bude k dispozici ve farním občasníku od příští neděle.
 • Společná jarní práce – předběžně si, prosím, zapište, bude v sobotu 13. dubna.
 • Z dalších oznámení: Na internetových stránkách jsou k dispozici bližší informace k nabízené nové formě společenství farních buněk. Kdo byste měli zájem se zapojit, napište se na stolečku.
 • Nový rozpis lektorů je připravený.
 • Dnes jste zvaní na křížovou cestu, kterou povede společenství Modliteb matek od 14:30 hodin v kostele.
 • Děti, pokud se vám podařilo splnit týdenní úkol, přijďte si pro kytičku. Také si vezměte další semínko Božího slova, které budeme pěstovat půstem.
 • Po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.