Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 17. 10. do 24. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 10. 2021
29. neděle v mezidobí se slavením SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
10.30na poděkování za 92 roků života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
18. 10. 2021
svátek sv. Lukáše
18.00za zemřelého tatínka Bohumila Kocinu a jeho rodiče Kristinu a Bohumila Kocinovy
ÚTERÝ
19. 10. 2021
sv. Izák Jogues a druhové
18.00za Vlastu a Antonína a rodinu Bartákovu a Ondráčkovu
STŘEDA
20. 10. 2021
sv. Irena
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
21. 10. 2021
sv. Hilarion
18.00za P. Františka Janhubu, Jarmilu Janhubovou, jejího syna Jaroslava, za zemřelou rodinu Janhubovu, Beranovu a Nečasovu a duše v očistci
PÁTEK
22. 10. 2021
sv. Marie Salome
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
23. 10. 2021
sv. Jan Kapistránský
18.00s nedělní platností
za Františka Doseděla
NEDĚLE
24. 10. 2021
sv. Antonín Maria Klaret / 30. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou manželku Elišku, sourozence, dvoje rodiče a duše v očistci a za živou rodinu

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 17. 10. do 24. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 10. 2021
29. neděle v mezidobí se slav. SV. NEMOCNÝCH
7.30za rodiče Širůčkovy, za bratra a za Andulku Brablecovou
9.00za NEMOCNÉ našich farností
PONDĚLÍ
18. 10. 2021
svátek sv. Lukáše
  
ÚTERÝ
19. 10. 2021
sv. Izák Jogues a druhové
  
STŘEDA
20. 10. 2021
sv. Irena
10.00za manželku a dvoje zemřelé rodiče
18.00na poděkování za 23 let manželství s prosbou o požehnání do dalších let
ČTVRTEK
21. 10. 2021
sv. Hilarion
  
PÁTEK
22. 10. 2021
sv. Marie Salome
18.00za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Horčicovu
SOBOTA
23. 10. 2021
sv. Jan Kapistránský
7.30za Jana Hodera a manželku, dceru Zdenu a manžela, syna Bořivoje a živou rodinu
NEDĚLE
24. 10. 2021
30. neděle v mezidobí – misijní neděle
7.30za bratra, rodiče, rodinu Pavlíkovu, Peterkovu, příbuzné a za duše v očistci
9.00na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou živou a zemřelou rodinu
  • Po farním dni zůstalo na faře vícero věcí či oblečení. Vyzvedněte si je.
  • Sbírka 34tis a 35 růženců
  • PULS
  • Děti ruzenec