Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 17. 1. do 24. 1. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 1. 2021
2. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za všechny milosti obdržené v minulém roce s prosbou o požehnání pro všechny živé a zemřelé členy rodiny Turečkovy, Fučíkovy a Pavlíčkovy
PONDĚLÍ
18. 1. 2021
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
18.00za kmotry při křtu a biřmování
ÚTERÝ
19. 1. 2021
sv. Márius a Marta a jejich synové
  
STŘEDA
20. 1. 2021
sv. Fabián a Šebestián
14.00mše svatá v nemocniční kapli pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
21. 1. 2021
sv. Anežka Římská
18.00za zemřelé rodiče a prababičku Kafkovou
PÁTEK
22. 1. 2021
sv. Vincenc
14.00za nemocnici
SOBOTA
23. 1. 2021
sv. Ildefons
18.00s nedělní platností
za rodinu Burianovu, Hruškovu a Roháčkovu
NEDĚLE
24. 1. 2021
3. neděle v mezidobí - neděle Božího slova (sbírka na biblický apoštolát)
10.30za duše v očistci
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření bude v pátek od 15.00 do 16.00.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 17. 1. do 24. 1. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 1. 2021
2. neděle v mezidobí (sv. Antonín Veliký)
7.30za rodinu Prudilovu, Pavlíkovou, Voldřichovu a za duše v očistci
9.00na poděkování s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
PONDĚLÍ
18. 1. 2021
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
  
ÚTERÝ
19. 1. 2021
7.30za zemřelého Jaroslava Hümmera
STŘEDA
20. 1. 2021
(sv. Fabián a Šebestián)
18.00za Stanislava Dokoupila, Miroslava Slavíčka, manžele Bezděkovy a duše v očistci
ČTVRTEK
21. 1. 2021
sv. Anežka Římská
  
PÁTEK
22. 1. 2021
(sv. Vincenc)
18.00Na poděkování s prosbou o dar zdraví a za zemřelého Františka Dobeše
SOBOTA
23. 1. 2021
Vigilie 3. neděle v mezidobí
18.00za rodiče Helovy, syny a zemřelé příbuzné
NEDĚLE
24. 1. 2021
3. neděle v mezidobí - neděle Božího slova (sbírka na biblický apoštolát)
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za rodiče Francovy a děti
 • Stále platí možnost přijmout eucharistii po adoraci v neděli v 8:45 a v 10:15. Dodržujme hygienická doporučení včetně přednostního přijímání eucharistie na dlaně.
 • V úterý v 18 hodin jste zváni na další online ekumenické setkání. Odkaz najdete na YouTube kanálu Církve bratrské v Letovicích.
 • Ve čtvrtek cca od 17 hodin se bude sklízet vánoční výzdoba. Pomoc se může během večera hodit.