Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 16. 8. do 23. 8. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 8. 2020
20. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 37 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
17. 8. 2020
sv. Myron
18.00za zemřelého Miroslava Kudynka
ÚTERÝ
18. 8. 2020
sv. Helena
18.00za zemřelé rodiče Ludmilu a Ladislava Dvořákovy, žijící rodinu Buriánkovu a Dvořákovu a duše v očistci
STŘEDA
19. 8. 2020
sv. Jan Eudes
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
20. 8. 2020
sv. Bernard
18.00za uzdravení nemocné osoby
PÁTEK
21. 8. 2020
sv. Pius X.
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
22. 8. 2020
Panna Maria Královna
18.00s nedělní platností
za zemřelého Petra Tandlera
NEDĚLE
23. 8. 2020
21. neděle v mezidobí
10.30za Arnošta Kotoučka, dvoje rodiče a sestru a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 16. 8. do 23. 8. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 8. 2020
20. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
9.00se KŘTEM Marka Chládka z Letovic za manžele Hönigovy, jejich živou a zemřelou rodinu a za všechny duše v očistci
PONDĚLÍ
17. 8. 2020
  
ÚTERÝ
18. 8. 2020
  
STŘEDA
19. 8. 2020
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
18.00za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu, Vítkovu a duše v očistci
ČTVRTEK
20. 8. 2020
sv. Bernard
  
PÁTEK
21. 8. 2020
sv. Pius X.
18.00za rodiče Havlíkovy (slouží o. Pavel Vybíhal)
SOBOTA
22. 8. 2020
Panna Maria Královna
7.30za Vlastu Malinovou a za duše v očistci
NEDĚLE
23. 8. 2020
21. neděle v mezidobí
7.30za Věrku Svobodovou a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI