Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 16. 6. do 23. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 6. 2024
11. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Kratochvílovy a Kučerovy, živé a zemřelé členy rodin a za duše v očistci
PONDĚLÍ
17. 6. 2024
18.00za Marii a Ladislava Prudilovy a duše v očistci
ÚTERÝ
18. 6. 2024
(sv. Řehoř Barbarigo/ sv. Marina)
18.00na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 1 rok manželství
STŘEDA
19. 6. 2024
(sv. Jan Nepomucký Neumann)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
20. 6. 2024
(sv. Silverius)
18.00za zemřelou Františku Káčerikovou, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
PÁTEK
21. 6. 2024
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
22. 6. 2024
17.45litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za Alexandra Huga Kálnokyho (100 let od narození)
NEDĚLE
23. 6. 2024
12. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 16. 6. do 23. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 6. 2024
11. neděle v mezidobí
7.30za zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
17. 6. 2024
  
ÚTERÝ
18. 6. 2024
7.30za rodinu Petrovu a Skalovu
STŘEDA
19. 6. 2024
sv. Jan Nepomuk Neumann
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za manžele Prchalovy
14.30s ROZLOUČENÍM s pí. Marií Fidlerovou
18.00za kamaráda Karla
ČTVRTEK
20. 6. 2024
14.00s ROZLOUČENÍM s pí. Boženou Čejkovou z Kladorub
PÁTEK
21. 6. 2024
sv. Alois Gonzaga
18.00NA OSOBNÍ I SPOLEČNÉ ÚMYSLY PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
22. 6. 2024
sv. Jan Fisher a Tomáš More
7.30za rodiče Janu a Miloslava Novotných, Bohumila Martinka a ostatní zemřelé členy rodiny
13.00na poděkování (slouží Roman Kubín)
NEDĚLE
23. 6. 2024
12. neděle v mezidobí
7.30za Marii Bednářovou a živou rodinu Petrovu
9.00JASINOV
11.30za rodiče Nečasovy, manžela a syna Pavla (slouží Radek Jurnečka)
  • K akcím týdne: Pastorační rady i s pozvanými hosty se sejdou v pondělí.
  • Ve středu po bohoslužbě jsme zváni na faru na společné rozjímání Božího slova.
  • Jste zváni na páteční společenství nejen manželů od 20h na Jevíčskou 54.
  • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku a na internetu.
  • Příští neděli se sejdeme na hlavní bohoslužbu (ne v 9 hodin – v tento čas bude poutní bohoslužba v Jasinově, ale) v 11:30 na farním dvoře, kde začne farní den. Vyhraďte si toto odpoledne či večer, kdy můžeme být společně. Stále můžete nabízet svoji pomoc, na stolečku jsou napsány některé konkrétní služby, na které se můžete psát. Připomínáme také prosbu o napečení buchet.
  • K pozdějším událostem: Na farní tábor pro děti jsou ještě volná místa, hlaste se, prosíme, co nejdřív.
  • Z dalších oznámení: Na opravu fortny jsme vybrali 30 tis. Kč. Město Letovice nám schválilo dar 500 tis. Kč. Děkujeme!
  • Dnes po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.