Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 16. 2. do 23. 2. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 2. 2020
6. neděle v mezidobí
10.30za bratra Huberta, rodiče, prarodiče, za uzdravení nemocné osoby, ostatní příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
17. 2. 2020
sv. Alexius a druhové
18.00za rodinu Hejlovu, Málkovu a Burianovu
ÚTERÝ
18. 2. 2020
sv. Simeon
18.00za rodiče Prudilovy, švagrovou, sourozence a zemřelé příbuzné
STŘEDA
19. 2. 2020
bl. Godšalk
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
20. 2. 2020
sv. Nikefor
18.00za Josefa Bártu s prosbou o Boží ochranu, pomoc a požehnání pro děti a vnoučata a za duše v očistci
PÁTEK
21. 2. 2020
sv. Petr Damiani
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
22. 2. 2020
svátek Stolce sv. Petra
18.00s nedělní platností
na poděkování Pánu Bohu za dožití 60 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE
23. 2. 2020
7. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Krejčířovu, Kičovu a Jančíkovu
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 16. 2. do 23. 2. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 2. 2020
6. neděle v mezidobí
7.30za zemřelé rodiče Lukešovy, bratra Emila, rodiče Musilovy a duše v očistci
9.00za všechny obyvatele farnosti
PONDĚLÍ
17. 2. 2020
  
ÚTERÝ
18. 2. 2020
  
STŘEDA
19. 2. 2020
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na poděkování za 60 let společného života s prosbou o požehnání do dalších let
18.00za rodinu Podivínskou a Bohatcovu (bude sloužit o. Lubor Dobeš)
ČTVRTEK
20. 2. 2020
  
PÁTEK
21. 2. 2020
18.00za Aloise Doskočila
SOBOTA
22. 2. 2020
svátek Stolce sv. Petra
7.30za zemřelého Oldřicha Koníčka
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Jiřím Hrdličkou ze Lhoty
NEDĚLE
23. 2. 2020
7. neděle v mezidobí, sbírka svatopetrský haléř
7.30za všechny obyvatele farnosti
9.00za syna Petra, rodinu Ochranovu, Nečasovu a duše v očistci
 • Ve středu 26. února začneme postní dobu. Proto:
  • máte možnost objednat si brožurky Průvodce postní dobou, a to vzadu na stolečku,
  • vzít si – zvláště děti – kasičky na postní almužnu, a to v sakristii,
  • a zúčastnit se postní duchovní obnovy, která proběhne od soboty podvečera 14. března do neděle 15. března.
 • Vzadu na stolečku je také k rozebrání kalendář pravidelných událostí farnosti a sbírek na rok 2020 a poselství papeže ke Světovému dni nemocných.
 • Rádi bychom vás, milí farníci, upozornili, že se často můžete setkat s informacemi o církvi a o papeži Františkovi, které působí zmatek a jsou založeny na polopravdách. Setkat se s nimi můžete na internetu, nebo nejčerstvěji i v měsíčníku Zprávy z Medjugorje od vydavatelství Verité. Je třeba čerpat ze zdrojů ověřených a také důvěřovat Pánu, že církev a sbor biskupů v čele s papežem chrání před špatnými cestami. Pokud si nejste s některými informacemi jisti, nebojte se obrátit se na někoho ze svých kněží.
 • Díky vám za spolupráci při výběru farních rad. Na základě vaší volby a stanovených kritérií jmenuji na následující období do ekonomické rady: p. J. Janču, p. R. Procházku, p. V. Parolka, p. V. Plíhala a paní L. Koubkovou. Do pastorační rady p. M. Hodera, p. V. Höniga, pí Z. Prudilovou, p. J. Přichystala, p. F. Bočka, pí M. Nečasovou, p. B. Kocinu, p. J. Buše, z místních částí farnosti p. F. Širůčka a z mládeže sl. Z. Pecháčkovou. Vyprošujeme požehnání jim, ale také sobě navzájem, abychom všichni společně dobře plnili úkoly, které jsou našemu společenství svěřeny.