Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 15. 9. do 22. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 9. 2019
24. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého P. Františka Janhubu, Jarmilu Janhubovou, syna Jaroslava, rodinu Beranovu a Janhubovu
PONDĚLÍ
16. 9. 2019
sv. Ludmila
18.00za Ludmilu Karáskovou a celou rodinu
ÚTERÝ
17. 9. 2019
sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin
18.00za rodinu Střížovu, Gruberovu a Zvonařovu a dar uzdravení
STŘEDA
18. 9. 2019
sv. Josef Kupertinský
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
19. 9. 2019
sv. Januárius
18.00za zemřelého manžela, jeho rodiče a rodiče Ježovy
PÁTEK
20. 9. 2019
sv. Ondřej, Pavel a druhové
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
21. 9. 2019
svátek sv. Matouše
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče Novotné, Zezulovy a sestru Věru
NEDĚLE
22. 9. 2019
25. neděle v mezidobí
10.30za rodiče Prchalovy, rodiče Vondálovy a zemřelé příbuzné a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 15. 9. do 22. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 9. 2019
Panna Maria Bolestná / 24. neděle v mezidobí
7.30za živou a zemřelou rodinu Žouželovou, Vránovou a Dvořákovou
a Boží ochranu
9.00se KŘTEM Sofie Novotňákové z Letovic za Marii a Stanislava Roztočilovy a syna
PONDĚLÍ
16. 9. 2019
sv. Ludmila
  
ÚTERÝ
17. 9. 2019
sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Ludmilou Mazlovou
STŘEDA
18. 9. 2019
sv. Josef Kupertinský
10.00v CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za rodinu Arbaitovou a Schulerovou
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, Nečasovu a Vágnerovu a duše v očistci
ČTVRTEK
19. 9. 2019
sv. Januárius
  
PÁTEK
20. 9. 2019
sv. Ondřej, Pavel a druhové, korejští mučedníci
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Marií Hynkovou
18.00za manžela, bratra, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
SOBOTA
21. 9. 2019
svátek sv. Matouše
11.00SVATBA p. Martina Pavelce se sleč. Kristýnou Hájkovou
NEDĚLE
22. 9. 2019
25. neděle v mezidobí (sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze)
7.30Bohumilu Čermákovu, manžela a dvoje rodiče (bude sloužit o. Alois)
9.00farníky (o. Alois)
  • Tento týden se začne učit náboženství. Děti a mladí, o. Jiří a ostatní katecheté se již na vás těší!
  • V sobotu v 18 hod. se rozezní zvony, abychom se modlitbou připojili k Mezinárodnímu dni míru.
  • Nezapomeňte na příští neděli odpoledne na společné setkání! Začneme ve 14 hodin společnou modlitbou v kostele. Následně se přesuneme do areálu fary, kde se představí o. Jiří a některé důležité věci, které nás čekají. Následně bude prostor k individuálním setkáním. Děti budou mít zajištěné zábavné aktivity. Kdo budete mít čas připravit něco na občerstvení, noste to před začátkem programu na faru.
  • Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Aby naše diecéze mohla ufinancovat tyto potřeby je stanovena minimální roční částka 280 Kč za každého pravidelného návštěvníka bohoslužeb staršího 18 roků. Pán nám to odplatí.