Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 15. 3. do 22. 3. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 3. 2020
3. neděle postní
10.30za farníky
PONDĚLÍ
16. 3. 2020
Pondělí po 3. neděli postní
18.00bez účasti lidu za rodinu Chladilovu, syna Josefa a manželku
ÚTERÝ
17. 3. 2020
Úterý po 3. neděli postní (sv. Patrik a sv. Jan Sarkander)
18.00za Vlastimila Hejla, Josefa Hrušku, tetu Josefu, manžela a zemřelé příbuzné (slouženo ráno ve farním kostele)
STŘEDA
18. 3. 2020
Středa po 3. neděli postní (sv. Cyril Jeruzalémský)
14.00mše svatá v nemocniční kapli - do odvolání výhradně pro pacienty nemocnice!!!
ČTVRTEK
19. 3. 2020
slavnost sv. Josefa
18.00bez účasti lidu za zemřelou Marii Petrů a celou živou a zemřelou rodinu
PÁTEK
20. 3. 2020
Pátek po 3. neděli postní
14.00mše svatá v nemocniční kapli - do odvolání výhradně pro pacienty nemocnice!!!
SOBOTA
21. 3. 2020
Sobota po 3. neděli postní
18.00bez účasti lidu
za zemřelou Hedviku Podsedníkovou, manžela, syna Huberta, tetu Annu, uzdravení nemocné osoby, ostatní příbuzné a duše v očistci
NEDĚLE
22. 3. 2020
4. neděle postní
10.30bez účasti lidu za zemřelé Emílii a Františka Bočkovy a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 15. 3. do 22. 3. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 3. 2020
3. neděle postní
7.30bez účasti lidu za Marii a Jana Hoderovy, dceru Zdenku a manžela
9.00v nejužším kruhu na poděkování za 80 let života a ochranu do dalších let
PONDĚLÍ
16. 3. 2020
Pondělí po 3. neděli postní
  
ÚTERÝ
17. 3. 2020
Úterý po 3. neděli postní (sv. Patrik a sv. Jan Sarkander)
  
STŘEDA
18. 3. 2020
Středa po 3. neděli postní (sv. Cyril Jeruzalémský)
18.00bez účasti lidu na poděkování za 60 roků života s prosbou o další pomoc a požehnání do dalších let
ČTVRTEK
19. 3. 2020
slavnost sv. Josefa
  
PÁTEK
20. 3. 2020
Pátek po 3. neděli postní
18.00bez účasti lidu na úmysly přímluvných modliteb
SOBOTA
21. 3. 2020
Sobota po 3. neděli postní
7.30bez účasti lidu za rodinu Voldřichovu, tetu Andělkou a duše v očistci
11.00v užším kruhu s ROZLOUČENÍM s p. Petrem Sychrou
14.00v užším kruhu s ROZLOUČENÍM s pí. Marií Kosmákovou
NEDĚLE
22. 3. 2020
4. neděle postní - radostná
7.30bez účasti lidu za zemřelé rodiče Lukešovy, bratra Emila, rodiče Musilovy, Dokoupilovy, živé členy rodin a duše v očistci
9.00bez účasti lidu za všechny obyvatele farnosti
  • Předsíň farního kostela bývá otevřená po celý den.
    Celý kostel bude k osobní modlitbě a adoraci – ale také ke slavení svátosti smíření – otevřený: v neděli 15. 3. od 8:15 do 8:45 a od 9:45 do 10:30, ve středu 18. 3. od 7:00 do 8:00 a od 18:30 do 19:30, v pátek 20. 3. od 18:30 do 21:30 v rámci podnětu papeže Františka 24 hodin pro Pána, kdy máme prosit zvláště za obrácení hříšníků, v sobotu 21. 3. od 8:00 do 8:30 a v neděli opět od 8:15 do 8:45 a od 9:45 do 10:30 hod.
  • Otec biskup nás vybízí k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, v úterý 17. března. Tento den bude takto prožívat spolu s vámi. Ve středu 18. března se můžeme duchovně modlitbou a pokáním připojit k bohoslužbě ve Staré Boleslavi u Palladia země české za ochranu a pomoc.
  • Když to situace dovolí, v sobotu 23. května proběhne v Kunštátu další ročník akce nazvané farnosti bez hranic pro vás, mladé od 12 do 18 let. Hlaste se u Lidušky Přichystalové.