Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 15. 12. do 22. 12. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 12. 2019
3. neděle adventní
10.30za sestřenice Fini, Viki a Marii, jejich manžele, za uzdravení nemocné osoby, ostatní příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
16. 12. 2019
sv. Adelhaida (Adéla)
18.00na poděkování Pánu Bohu za 63 roků života
ÚTERÝ
17. 12. 2019
sv. Lazar
18.00za živou a zemřelou rodinu Čechovu a Měšťanovu (svátost smíření i eucharistii slouží o. Alois)
STŘEDA
18. 12. 2019
sv. Rufus a Zosim
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
19. 12. 2019
bl. Urban
18.00za zemřelého Miroslava Kudýnka
PÁTEK
20. 12. 2019
sv. Dominik Siloský
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
21. 12. 2019
sv. Petr Kanisius
18.00s nedělní platností
za zemřelé kamarádky
NEDĚLE
22. 12. 2019
4. neděle adventní
10.30na poděkování za 83 roků života, za zemřelého manžela, další Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 15. 12. do 22. 12. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 12. 2019
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30Josefa Hodyce, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
9.00za živou a zemřelou rodinu Žouželovu, Vránovu a Dvořákovu a Boží ochranu
PONDĚLÍ
16. 12. 2019
Pondělí po 3. neděli adventní
18.00v JASINOVĚ na úmysly občanů
ÚTERÝ
17. 12. 2019
17. prosince
7.00Rorátní mše svatá na úmysl dárce
STŘEDA
18. 12. 2019
18. prosince
10.00v CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starých
18.00za zemřelou maminku Jochmanovou a duše v očistci
ČTVRTEK
19. 12. 2019
19. prosince
  
PÁTEK
20. 12. 2019
20. prosince
18.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu, Kudrnovu a duše v očistci
SOBOTA
21. 12. 2019
21. prosince
7.30za zemřelou Věru Šrámovou z Meziříčka
NEDĚLE
22. 12. 2019
4. neděle adventní
7.30za Karla Juříka, dvoje rodiče a sestru Klotildu
9.00ZA FARNÍKY
  • Před úterní ranní mší svatou bude od čtvrt na sedm příležitost slavit svátost smíření. Večer v Klášteře bude sloužit o. Alois.
  • V pátek
  • o od 16 hodin budeme zdobit vánoční stromky ve farním kostele. Přijďte, kdo můžete.
  • o Všechny děti zveme tentýž den v 17 hodin na faru ke společné výrobě oveček, které budou moci děti přinést do kostela před jeskyni se stopami, kde se nám na Štědrý den objeví Svatá rodina.
  • o Zvláště pro děti pak bude od čtvrt na šest příležitost ke svátosti smíření.
  • Příští neděli v 16 hodin jste zváni do kostela v Kochově na adventní koncert.
  • Velké i malé děti zveme na farní vánoční koledování o svátku Svaté rodiny. Budeme hrát jednoduché představení za doprovodu koled. Prosíme rodiče dětí, které by se rády aktivně zapojily, aby se přihlásili u Lady Portlové.