Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 15. 1. do 22. 1. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 1. 2023
2. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Žouželovu, Dvořákovu a Vránovu a další příbuzné
PONDĚLÍ
16. 1. 2023
18.00za živou a zemřelou rodinu Tenorovu a Hanskutovu a duše v očistci
ÚTERÝ
17. 1. 2023
sv. Antonín Veliký
18.00na poděkování za dosažené roky v manželství, za živou a zemřelou rodinu Vlachovu a Bartoňovu a duše v očistci
STŘEDA
18. 1. 2023
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
19. 1. 2023
18.00za Boží pomoc a zdraví pro ctihodnou sestru Ráchel
PÁTEK
20. 1. 2023
(sv. Fabián a Šebestián)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
21. 1. 2023
18.00s nedělní platností
za zemřelou Janu Lipskou, její zemřelou rodinu a dar víry pro jejího manžela a děti
NEDĚLE
22. 1. 2023
3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova (sbírka na biblický apoštolát)
10.30za zemřelé prarodiče, rodiče a živou rodinu
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 15. 1. do 22. 1. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 1. 2023
2. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za rodinu Novákovu
PONDĚLÍ
16. 1. 2023
  
ÚTERÝ
17. 1. 2023
sv. Antonín Veliký
  
STŘEDA
18. 1. 2023
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání
16.30Společné rozjímání Božího slova
18.00ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ A ZA VŠECHNY NEMOCNÉ
ČTVRTEK
19. 1. 2023
  
PÁTEK
20. 1. 2023
18.00na úmysl dárce
SOBOTA
21. 1. 2023
sv. Anežka Římská
7.30ZA OSOBNÍ I SPOLEČNÉ ÚMYSLY PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
NEDĚLE
22. 1. 2023
3. neděle v mezidobí – BOŽÍHO SLOVA (sbírka na biblický apoštolát)
7.30za Antonína Olšana
9.00za rodinu Brychtovu, Skulínkovu, Šichovu, Řezníkovu a za zemřelé muzikanty a všechny duše v očistci
 • K akcím týdne:: Ve čtvrtek dopoledne zde bude děkanátní kněžské setkání. Kdybyste někdo mohli a byli ochotni nabídnout pomoc s pohoštěním, řekněte o. Jiřímu.
 • Od následující soboty bude co 14 dní po 4-5 sobotách probíhat v Boskovicích děkanátní teologický kurz pro lektory, podávající svaté přijímání, další služby či jen sebevzdělání. Kdo byste se chtěl zúčastnit, bližší informace najdete na farních internetových stránkách.
 • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku či na internetu.
 • Příští neděli 22. ledna v 15 hodin se zde (ve farním kostele) sejdeme s ostatními křesťany našeho regionu k bohoslužbě za jednotu a následně k pohoštění na faře. Kdo byste mohli něco napéci, hodilo by se to.
 • Další oznámení: K farním plesu máte již bližší informace na plakátku.
 • Pod záštitou tří králů jsme na charitní dílo církve vybrali 143 tis. Kč. Díky vám, kteří jste přispěli, koledovali a žehnali! Děkujeme také za podporu 17 dětí v rozvojových, kteří díky vánočnímu prodeji andělů budou mít od Mary’s Meals zajištěné jídlo a vzdělání na celý rok.
 • Děkujme čtyřem mužům za včerejší chystání dřeva na topení a čtyřem dámám za úklid vánoční výzdoby.
 • O. Jiří děkuje za všechny dary k Vánocům i narozeninám!
 • Dnes: Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.
 • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.