Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 14. 3. do 21. 3. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
14. 3. 2021
4. neděle postní
10.30za rodinu Gruberovu
PONDĚLÍ
15. 3. 2021
po 4. neděli postní (sv. Longin)
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelého Aloise Daňka a za zemřelého Antonína Doskočila
ÚTERÝ
16. 3. 2021
po 4. neděli postní
  
STŘEDA
17. 3. 2021
po 4. neděli postní (sv. Patrik)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
18. 3. 2021
Vigilie slavnosti sv. Josefa
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelou Marii Petrů a celou živou a zemřelou rodinu
PÁTEK
19. 3. 2021
SLAVNOST SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie
14.00za Františka, živou a zemřelou rodinu Zedníkovu
SOBOTA
20. 3. 2021
Vigilie 5. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za živou a zemřelou rodinu Kambovu, na poděkování za dar zdraví a ochranu Panny Marie
NEDĚLE
21. 3. 2021
5. neděle postní
10.30za živou a zemřelou rodinu Hruškovu, Komprdovu a Hejlovu
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou nebo před pobožností křížové cesty.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.
 • Pobožnost křížové cesty v postní době bude v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 17.30.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 14. 3. do 21. 3. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
14. 3. 2021
4. neděle postní
7.30za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu a Bednářovu a za duše v očistci
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
18.00Křížová cesta s možností přijmout eucharistii
PONDĚLÍ
15. 3. 2021
po 4. neděli postní
  
ÚTERÝ
16. 3. 2021
po 4. neděli postní
18.00za zemřelou sestru
STŘEDA
17. 3. 2021
po 4. neděli postní (sv. Patrik)
18.00za Vlastimila Hejla, Josefa Hrušku, tetu Josefu a zemřelé příbuzné
ČTVRTEK
18. 3. 2021
po 4. neděli postní (sv. Cyril Jeruzalémský)
  
PÁTEK
19. 3. 2021
SLAVNOST SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie
16.30Eucharistická adorace s možností přijmout eucharistii
18.00(Vyhrazená pro zadavatele úmyslu a biřmovance) za zemřelou manželku, dvoje rodiče a sourozence*
SOBOTA
20. 3. 2021
Vigilie 5. neděli postní
18.00za zemřelého Josefa Illu a celou živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
21. 3. 2021
5. neděle postní
7.30za Marii a Jana Hoderovy, dceru Zdenu a manžela, syna Bořivoje a rodinu
9.00za Zděňku a Stanislava Čudánovy, živou rodinu a duše v očistci
18.00Křížová cesta a sv. přijímání pro ty, kteří nebudou na mši svaté
 • Slavnost sv. Josefa*, ochránce rodin – protože se většina z nás nedostane fyzicky na bohoslužbu – vás zveme, abyste oslavili se svojí rodinou.
 • Při bohoslužbách a osobních modlitbách v kostele buďme ohleduplní k druhým: zachovávejme od ostatních rodin rozestupy 2 m. (ze všech stran), nechme zpívat zpěváky, ke sv. přijímání choďte vy, kteří přijímáte do úst, až v druhé části průvodu.
 • Možnost slavit svátost smíření ve farním kostele je půl hodiny před každou mší svatou, 45 min. v sobotu a v neděli, příp. při adoracích. Hlavní předvelikonoční možnost bude na Květnou neděli odpoledne.
 • Pokud byste věděli o někom, kdo by stál o přinesení eucharistie o slavnosti Zmrtvýchvstání, dejte vědět otci Jiřímu nebo Františkovi Bočkovi. Totéž platí o těch, kteří by chtěli sami eucharistii rodině nebo sousedům přinést. Ti ať také počítají s formačním setkáním v úterý ve 20h na www.liturgie.cz.
 • Z hospodářských záležitostí: díky pánúm Jančovi a Viškovi jsme zprovoznili nové zabezpečovací zařízení kostela a díky firmě pana Tomana a podpoře města a kraje nám sedí nová střecha na kapličce ve Slatince. Díky členům ekonomické rady a vám za vaše příspěvky.
 • Pastorační rada se sejde (převážně online) tuto středu.
 • děti - kartičky, postní cesta