Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 14. 2. do 21. 2. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
14. 2. 2021
6. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Krejčířovu, Kočovu a Jančíkovu
PONDĚLÍ
15. 2. 2021
18.00za kmotřenku Marii Žákovou
ÚTERÝ
16. 2. 2021
  
STŘEDA
17. 2. 2021
Popeleční středa
14.00s udílením popelce
za naši nemocnici
ČTVRTEK
18. 2. 2021
po Popeleční středě
17.30pobožnost křížové cesty
18.00na úmysl dárce
PÁTEK
19. 2. 2021
po Popeleční středě
14.00za nemocnici
SOBOTA
20. 2. 2021
po Popeleční středě
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností a s udílením popelce
na úmysl dárce
NEDĚLE
21. 2. 2021
1. neděle postní
10.30s udílením popelce
za zemřelé rodiče Kučerovy a Kratochvílovy, zemřelé prarodiče, sestry, příbuzné a duše v očistci
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou, nebo před pobožností křížové cesty.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Pobožnost křížové cesty v postní době bude v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 17.30, kostel se bude otvírat v 17.15.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 14. 2. do 21. 2. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
14. 2. 2021
6. neděle v mezidobí (sv. Valentin)
7.30na poděkování za 90 let života Panu Bohu s prosbou o další ochranu a za bratra k nedožitým 90. narozeninám a za rodiče
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
PONDĚLÍ
15. 2. 2021
  
ÚTERÝ
16. 2. 2021
18.00za zemřelého bratra Huberta, zemřelé rodiče, ostatní příbuzné a za duše v očistci (úmysl z klášterního kostela)
STŘEDA
17. 2. 2021
POPELEČNÍ STŘEDA
18.00za živé a zemřelé rodiny
ČTVRTEK
18. 2. 2021
po Popeleční středě
  
PÁTEK
19. 2. 2021
po Popeleční středě
18.00(vyhrazená pro biřmovance a organizátory) na úmysly přímluvných modliteb
SOBOTA
20. 2. 2021
vigilie 1. nedělení postní
18.00za rodinu Pelíškovu, příbuzné a za duše v očistci
NEDĚLE
21. 2. 2021
1. NEDĚLE POSTNÍ
7.30za Josefa Greifa, rodiče a sourozence
9.00za rodinu Nečasovu, Dvořákovu a syna Petra
 • Je třeba, abychom stále s ohledem na druhé zachovávali potřebné hygienické zásady, kromě roušek zejm. desinfekci, rozestupy, či přijímání eucharistie do rukou v první polovině průvodu. Je také samozřejmé, že s příznaky zůstaneme doma. Vám, kteří jste ve větším nebezpečí nemoci, doporučujeme hlásit se do klášterního kostela, kde máte jistotu bezpečného místa.
 • Pro svátostnou účast na začátek postní doby kvůli omezeným počtům zvolte jednu mši svatou: Na popeleční středu (v obou kostelích, včetně Rozhraní – zde 16:45), nebo na 1. neděli postní (v neděli, či v sobotu večer), kde také můžete přijmout znamení popelce. Druhý z těchto dní slavte domácí bohoslužbu v rodinách. Na Popeleční středu bude také ve farním kostele po mši svaté vystavena Nejsvětější svátost a možnost přijmout eucharistii v 19:30.
 • Vzadu v kostele si můžete vzít Malý postní průvodce s myšlenkou na každý den. Příspěvek, který dávejte do kasičky, je dobrovolný.
 • Kvůli páteční mše svaté, vyhrazené pro přípravu na biřmování, bude možnost adorace s rozjímáním nad utrpením páně a přijetím eucharistie od 16:30 do 17:30.
 • Na ekonomické radě minulého týdne jsme řešili zejm. chodník před kostelem, záchranu stropu garáže od dřevomorky, kapličku ve Slatince, farní les, omítku v presbytáři, zajištění fortny a zabezpečení kostela. Podrobnosti můžete konzultovat se členy.
 • Petice za propuštění nespravedlivě vězněných v různých zemích s diktaturami můžete podepsat ve farním kostele na stolečku.
 • Pastorační rada se sejde ve středu. Bude zejm. zpracovávat dotazníky, které jste vyplňovali.