Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 13. 9. do 20. 9. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
13. 9. 2020
24. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Hejlovu, Dvořáčkovu a Nečasovu a Miloslava Holka
PONDĚLÍ
14. 9. 2020
svátek Povýšení sv. kříže
18.00za zemřelou rodinu Kheilovu, Višinkovu, Svobodovu a Hudcovu
ÚTERÝ
15. 9. 2020
Panna Maria Bolestná
18.00za zdar operace a úplné uzdravení
STŘEDA
16. 9. 2020
sv. Ludmila
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
17. 9. 2020
sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin
18.00za rodinu Tichou, bratra Františka, příbuzné a duše v očistci
PÁTEK
18. 9. 2020
sv. Josef Kupertinský
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
19. 9. 2020
sv. Januárius
18.00s nedělní platností
ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI (slouží o. Jiří)
NEDĚLE
20. 9. 2020
25. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 13. 9. do 20. 9. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
13. 9. 2020
24. neděle v mezidobí
7.30na poděkování
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
PONDĚLÍ
14. 9. 2020
Svátek Povýšení sv. kříže
  
ÚTERÝ
15. 9. 2020
Panna Maria Bolestná
  
STŘEDA
16. 9. 2020
sv. Ludmila
10.00v CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za nemocnou osobu za celou rodinu
18.00za rodiče Štěpánovy, Hlaváčkovy, bratra Antonína a za syna Miloše
ČTVRTEK
17. 9. 2020
  
PÁTEK
18. 9. 2020
sv. Josef Kupertinský
18.00na úmysly přímluvných modliteb
SOBOTA
19. 9. 2020
7.30za Josefa a Boženu Sedláčkovy, dvoje rodiče a sestru Klotildu (slouží o. Alois)
NEDĚLE
20. 9. 2020
25. neděle v mezidobí
7.30za Libora, Majku a Petrušku Kalibánovy, živou rodinu a duše v očistci
11.30na poděkování za prožitá léta, Boží pomoc a ochranu v následujících letech pro celou rodinu
  • Koncert duchovní varhanní hudby – improvizace Vladimíra Franze na téma poutních míst – bude ve farním kostele v pátek od 16:15 hodin.
  • Náboženství se začíná vyučovat od tohoto týdne. Vás, rodiče prvňáčků, zvu na krátké informační setkání v pátek v 19 hodin na faře.
  • Spolupracovníci pro přípravu na biřmování se sejdou též v pátek – hned po mši svaté.
  • Připomínáme vám pozvání na farní den příští neděli 20. září. Jeho smyslem je povzbudit vztahy naší farní rodiny. Začneme společnou bohoslužbou o půl dvanácté – pozor, tento den není devátá! –, následně bude pro všechny připravený obědový guláš, nějaký krátký společný program pro starší i mladší a potom volný čas ke společnému sdílení.
  • Děti, vás zveme, abyste si na tuto mši svatou příští neděle přinesly nějakou hračku, se kterou byste se byly ochotni rozdělit s chudými dětmi, které mají hraček málo.
  • Roušky bychom nyní měli nosit. Pokud se stane, že někdo z vás zapomene roušku, je možné si ji za příspěvek vzít vzadu v kostele.