Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 13. 11. do 20. 11. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
13. 11. 2022
33. neděle v mezidobí, světový den chudých (sv. Anežka Česká) (Sbírka na katolická média)
10.30za rodiče Mrázkovy a Bohatcovy a jejich rodiny
PONDĚLÍ
14. 11. 2022
(sv. Mikuláš Tavelič)
18.00na poděkování za 37 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
18.45Modlitba za mládež
ÚTERÝ
15. 11. 2022
(sv. Albert Veliký)
18.00za rodiče Bušovy, syny a zemřelé příbuzné
STŘEDA
16. 11. 2022
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
17. 11. 2022
sv. Alžběta Uherská
18.00za rodiče, Martu Bártovou a Františka Felcmana
PÁTEK
18. 11. 2022
(Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla)
14.00za Stanislava Kambu, živou a zemřelou rodinu a za dar zdraví
SOBOTA
19. 11. 2022
Slavnost Panny Marie, ochránkyně řádu milosrdných bratří
18.00s nedělní platností
s latinským ordináriem CUM JUBILO
na úmysl dárce

NEDĚLE
20. 11. 2022
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
10.30za zemřelou manželku Elišku, sourozence, oboje rodiče a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 13. 11. do 20. 11. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
13. 11. 2022
33. neděle v mezidobí (sv. Anežky) (Sbírka na katolická média)
7.30za Bohumilu Čermákovou, manžela, dvoje rodiče a Josefa Dostála
9.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu a Kudrnovu a za duše v očistci
PONDĚLÍ
14. 11. 2022
  
ÚTERÝ
15. 11. 2022
14.30s ROZLOUČENÍM s pí. Idou Štěrbovou z Vranové
STŘEDA
16. 11. 2022
(sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda)
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BOHOSLUŽBA SLOVA
18.00za Emila a Martu Bártovy a Marii a Františka Felcmanovy
18.45Společné rozjímání Božího slova na faře
ČTVRTEK
17. 11. 2022
  
PÁTEK
18. 11. 2022
(Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla)
18.00NA ÚMYSLY OSOBNÍCH I SPOLEČNÝCH PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
19. 11. 2022
ke cti Panny Marie
7.30NA PODĚKOVÁNÍ ZA 20 LET ŽIVOTA S PROSBOU O POŽEHNÁNÍ DO DALŠÍCH LET
NEDĚLE
20. 11. 2022
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7.30za živou a zemřelou rodinu Skoumalovu a za duše, na které nikdo nepamatuje
9.00ZA MLADÉ Z NAŠÍ FARNOSTI
  • K akcím týdne: Začíná týden modliteb za mládež: dnes chválami v Knínicích v 17 hodin. Každý den pak bude modlitba ve dvou farnostech našeho děkanátu, rozpis je na nástěnce a na internetu. V Letovicích bude – pozor – po mši svaté v Klášterním kostele (tedy cca 18:40). Vy, mladí, se co nejdříve nahlaste na sobotní odpolední děkanátní setkání, ať se můžeme domluvit na společnou dopravu. Více informací též na plakátku.
  • Po středečním společném rozjímání Božího slova bude zajištěn odvoz domů.
  • Na půlhodinu či hodinu při sobotní celodenní adoraci (ve farním kostele) se můžete zapisovat tamtéž na stolečku i na internetu.
  • V sobotu bude v Brně diecézní synodální setkání
  • Dnes (13. listopadu): se můžeme sejít na bohoslužbu na památku obětí dopravních nehod v 15 hodin v našem kostele v ekumenickém duchu s pozváním širšímu okolí. Po ní bude pro účastníky možnost popovídání a pohoštění na faře. Kdybyste někdo z vás mohli, nahlaste se na pomoc.
  • Další oznámení: Jedna z hlavních věcí, kterou jsme řešili znovu na setkání pastoračním i ekonomickém, byl úklid našich kostelů i ostatních farních prostor, který stojí stále na několika lidech – často i starších –, a je to pro jejich malý počet náročné. Doma se do úklidu a prací zapojují všichni členové domácnosti od dětského věku dokud to jde. POJĎME VŠICHNI VZÍT ZA SVÉ PÉČI O NÁŠ BOŽÍ DŮM A SPOLEČNÉ PROSTORY! Ve věkových kategoriích od 7 let (bez nejstarších) je nás bezmála 350 osob. I kdyby někteří další byli v situaci, že to prostě nezvládnou, i tak bychom měli dát dohromady téměř dvě desítky skupiny, na které služba vyjde jednou za 2 měsíce až čtvrt roku. Na stolečku je rozpis, ZAPIŠTE sebe či své rodiny a přátele do skupinky přibližně o deseti osobách podle toho, co byste si chtěli vzít za své – ve farním kostele do skupin týkajících se prostor farního kostela a fary, v klášterním kostele týkající se Kláštera a jeho prostor.
  • Děti, kartičky do celoroční hry si vezměte (ve farním kostele) vpředu, příběh najdete na internetu.
  • Po mši svaté (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.