Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 13. 10. do 20. 10. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
13. 10. 2019
28. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Zouharovu, Juřinovu, Vaňkovu a Čechovu a Boží požehnání do dalších společných let
PONDĚLÍ
14. 10. 2019
sv. Kalist I.
18.00za rodinu Kalivodovu a duše v očistci
ÚTERÝ
15. 10. 2019
sv. Terezie od Ježíše
18.00na poděkování za 80 let života
STŘEDA
16. 10. 2019
sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
17. 10. 2019
sv. Ignác Antiochijský
18.00za zemřelého Vladimíra Hejla, za zemřelé rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci
PÁTEK
18. 10. 2019
svátek sv. Lukáše
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
19. 10. 2019
sv. Izák Jogues a druhové
18.00s nedělní platností
za Hedviku Podsedníkovou, manžela, syna, nemocnou osobu, další příbuzné a duše v očistci
NEDĚLE
20. 10. 2019
29. neděle v mezidobí
10.30za Bohumíra Bohatce, příbuzné, syna Stanislava a živou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 13. 10. do 20. 10. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
13. 10. 2019
28. neděle v mezidobí
7.30za sestru Leonku a švagra Jiřího Doneberkovy
9.00za farníky
PONDĚLÍ
14. 10. 2019
sv. Kalist I.
14.30s ROZLOUČENÍM s paní Ludmilou Kobelkovou
ÚTERÝ
15. 10. 2019
sv. Terezie od Ježíše
  
STŘEDA
16. 10. 2019
sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque
10.00v CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB*
18.00za bratra, rodiče Prudilovy, Pavlíkovy a rodinu Novotnou
ČTVRTEK
17. 10. 2019
sv. Ignác Antiochijský
  
PÁTEK
18. 10. 2019
svátek sv. Lukáše
18.00za rodiče Širůčkovy, nemocného bratra a Andulku Brablencovou
SOBOTA
19. 10. 2019
sv. Izák Jogues a druhové
7.30*
NEDĚLE
20. 10. 2019
29. neděle v mezidobí
7.30za Jana Hodera a manželku, dceru Zdenu a manžela
9.00za Josefa Janouška, syna Pavla a za živou a zemřelou rodinu Janouškovou
12.30KŘEST Martina Korbela
  • * úmysly jsou ještě volné.
  • Dnes v 18 hodin jste opět zváni na společnou modlitbu růžence se svátostným požehnáním.
  • V pátek přede mší svatou (v 17:30) se připojíme k tzv. misijnímu mostu modlitby růžencem, který povedou děti. Ty tedy zvláště zveme.
  • Pro příští, misijní neděli opakujeme pozvání přispět jako farnost potřebným v misijních oblastech vlastní prací: kdo chcete do soboty napéci koláče či buchty, kdo byste mohli pomoci s jejich balením (v sobotu od 13 hod.) nebo prodejem po kterékoli nedělní bohoslužbě, napište se, prosím, na arch vzadu na stolečku.
  • Odměnou nám pak může být farní kavárna po bohoslužbě v 9 hodin nebo v 16:30 s krátkým filmem a zamyšlením. Více informací na nástěnce a internetu.