Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 12. 7. do 19. 7. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 7. 2020
15. neděle v mezidobí
10.30za Zdeňka Kosmáka a rodiče a za rodiče Chladilovy
PONDĚLÍ
13. 7. 2020
sv. Jindřich
18.00za zemřelou Marii Krejsovou a její živou a zemřelou rodinu
ÚTERÝ
14. 7. 2020
bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis
18.00za živou rodinu Elblovu, sourozence a duše v očistci
STŘEDA
15. 7. 2020
sv. Bonaventura
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
16. 7. 2020
Panna Maria Karmelská
18.00za Vlastimila Hejla a živou rodinu
PÁTEK
17. 7. 2020
sv. Česlav a Hyacint
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
18. 7. 2020
sv. Emilián
18.00s nedělní platností
za zemřelou paní Ludmilu Jachanovou s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
19. 7. 2020
16. neděle v mezidobí
10.30za Marii a Stanislava Kozlovy a sourozence
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 12. 7. do 19. 7. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 7. 2020
15. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
9.00za zemřelého Petra Sychru
PONDĚLÍ
13. 7. 2020
  
ÚTERÝ
14. 7. 2020
  
STŘEDA
15. 7. 2020
sv. Bonaventura, učitel církve
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za rodinu Formáčkovou
18.00za zemřelého Václava Holuba
ČTVRTEK
16. 7. 2020
Panna Maria Karmelská
  
PÁTEK
17. 7. 2020
18.00Výstav Nejsvětější svátosti pro osobní a – od 18:30 hod. – pro společnou modlitbu. Mše svatá na úmysly přímluvných modliteb bude odsloužena na jiném místě.
SOBOTA
18. 7. 2020
7.30za Marii a Františka Novotné, sourozence a duše v očistci
12.00se KŘTEM Kateřiny Prudilové z Brna, s 1. přijetím eucharistie a přijetím SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ Andrey Kozákové a Jana Prudila (slouží P. Krč)
NEDĚLE
19. 7. 2020
16. neděle v mezidobí
7.30za bratra, rodiče, za rodinu Pavlíkovu a duše v očistci
9.00na poděkování za první společný rok manželství
14.00MEZIŘÍČKO za živé i zemřelé obyvatele Meziříčka a za poutníky
  • V Kochově bude letos hlavní poutní slavnost o svátku sv. Anny v neděli 26. července.