Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 12. 6. do 19. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 6. 2022
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
10.30za P. Františka Krchňáka
PONDĚLÍ
13. 6. 2022
sv. Antonín z Padovy
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
ÚTERÝ
14. 6. 2022
18.00za Vlastu, Antonína, rodiče Bartákovy a Ondráčkovy
STŘEDA
15. 6. 2022
sv. Vít
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
16. 6. 2022
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ s procesím
18.00za převora Agapita
PÁTEK
17. 6. 2022
sv. Řehoř Barbarigo
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
18. 6. 2022
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za rodinu Novotnou
NEDĚLE
19. 6. 2022
12. neděle v mezidobí (sv. Jan Nepomuk Neumann)
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 12. 6. do 19. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 6. 2022
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7.30za děti, přijímající eucharistii a za všechny ostatní děti a jejich rodiče v našich farnostech
9.00s PRVNÍM SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM na poděkování za 60 let života s prosbou o ochranu
PONDĚLÍ
13. 6. 2022
sv. Antonín z Padovy
  
ÚTERÝ
14. 6. 2022
  
STŘEDA
15. 6. 2022
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – VIGILIE
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
16.30Společné rozjímání Božího slova na faře
18.00k 50. výročí úmrtí tatínka Zdeňka Jochmana s prosbou o požehnání pro celou rodinu Jochmanovu
ČTVRTEK
16. 6. 2022
Těla a krve Páně
  
PÁTEK
17. 6. 2022
18.00NA ÚMYSLY OSOBNÍCH I SPOLEČNÝCH PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
18. 6. 2022
7.30za Marii a Albinku Francovy a syna
11.00se slavením SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ Jitky Marešové a Ondřeje Vašíčka
14.30LAZINOV za živé a zemřelé obyvatele
NEDĚLE
19. 6. 2022
12. neděle v mezidobí (sv. Jan Nepomuk Neumann)
7.30Za manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, bratra a duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • Na čtvrteční slavnost Těla a Krve Páně v Klášteře a okolí zveme družičky a chlapce jako čestnou stráž.
  • Můžete se opět zapisovat na celodenní sobotní adoraci.
  • Radujeme se s dětmi, které dnes poprvé přijali Pána v eucharistii. V pátek 24. za 14 dní budeme mít děkovnou bohoslužbu a adoraci a po ní společnou oslavu.
  • V neděli za 14 dní 26. – dopředu připomínáme – bude devátá místo ve farním kostele poutní v Jasinově u kapličky.
  • Ke společné dopravě na slavnostní převzetí úřadu nového biskupa při bohoslužbě v katedrále ve středu 29. v 16 hodin se můžete zapisovat na stolečcích.
  • Muži farnosti jsou zváni na prázdninové dvou a půl denní putování. O termínu hlasujte na internetu.
  • Dnes ve Slatince ve 14:30 požehnáme naši obnovenou kapličku Nejsvětější Trojice. Zveme vás k setkání a k modlitbě za naše farníky ve Slatince.