Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 12. 5. do 19. 5. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 5. 2024
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
10.30za Tadeáše a Emičku s prosbou o dary Ducha svatého
PONDĚLÍ
13. 5. 2024
po 7. neděli velikonoční (Panna Maria Fatimská)
17.45májová pobožnost
18.00za zaměstnance Domu s pečovatelskou službou
ÚTERÝ
14. 5. 2024
Svátek sv. Matěje, apoštola
18.00za oboje zemřelé rodiče, sestru, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
STŘEDA
15. 5. 2024
po 7. neděli velikonoční
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
16. 5. 2024
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelého tatínka Františka s prosbou o požehnání pro živou rodinu
PÁTEK
17. 5. 2024
po 7. neděli velikonoční
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
18. 5. 2024
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
za zemřelou sestru Marii s prosbou o požehnání pro živou rodinu
NEDĚLE
19. 5. 2024
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
10.30za Emilii Hejlovou, manžela, syny a zemřelé příbuzné
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 12. 5. do 19. 5. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 5. 2024
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7.30za Marii a Františka Kalibánovy, rodiče a všechny duše v očistci
14.00TŘEBĚTÍN za rodinu Geševovu, Zahradníčkovu a Krušinovu
PONDĚLÍ
13. 5. 2024
  
ÚTERÝ
14. 5. 2024
Sv. apoštola Matěje
  
STŘEDA
15. 5. 2024
po 7. neděli velikonoční
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
18.00za zemřelé sourozence, rodiče Ševčíkovy a celou rodinu
ČTVRTEK
16. 5. 2024
  
PÁTEK
17. 5. 2024
po 7. neděli velikonoční
18.00vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. svaté přijímání NA OSOBNÍ I SPOLEČNÉ ÚMYSLY PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
18. 5. 2024
21.00MODLITEBNÍ VIGILIE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
NEDĚLE
19. 5. 2024
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
7.30za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu a všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • K událostem týdne: Májové modlitby s Marií budou v Jasinově dnes, v pondělí, ve středu a v pátek, ve Třebětíně zítra – v pondělí v 19:30.
  • Intenzivně se s církví modlíme o otevření se Duchu svatému každý den při liturgii a po mši svaté, dnes v neděli v 18 hodin. Prosíme vás, jednotlivá společenství, abyste se zapsali na vedení novény některého dne na stolečku a na internetu. V sobotu se setkáme na společnou modlitební vigilii od 21 hodin.
  • Na společenství jsme zváni v pátek od 20h na Jevíčskou 54.
  • K pozdějším událostem: Touha nabídnout nová společenství s inspirací Farních evangelizačních buněk u nás je, proto jsme naplánovali formační a organizační setkání s pozváním pro všechny, kteří o to stojí, na středu 22. května po bohoslužbě.
  • Z dalších oznámení: Při sbírkách na podporu poutního místa Božího hrobu jsme darovali 5, na diecézní charitní pomoc 30 a na pronásledované křesťany také 30 tis. korun.
  • Děti po 3. třídě můžete hlásit na farní tábor. Hlaste se, prosím, do konce května.
  • Čekají nás dvě důležité události pro naše pro naše svědectví lidem: 25. května Letovice jinak jako přehlídka spolků farnosti, 7. června Noc kostelů a také pro naše společenství farní den 23. června. Aby se dobře připravily a přinesly užitek, potřebujeme vaše zapojení: na vizi a základní organizaci a pak na zajištění praktických úkolů. Prosíme, nabídněte své schopnosti a síly a nahlaste se faráři Jiřímu nebo někomu z pastorační rady (na Noc kostelů také Jiřímu Sedláčkovi, na Farní den Lidušce Striové). Platí také prosba o zapojení s úpravou stodoly či spolupráce na obsahu webových stránek, aby to nebylo jen na faráři a rodině Kocinově. Díky!
  • Dnes nejpozději je třeba, abyste se vy, mladí od 12 let připomínáme pozvání na diecézní setkání mládeže v sobotu 18. května. Více informací a přihlášení je na plakátku a na webu.
  • Po bohoslužbě (7:30 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.